Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hjælp til nedslidte og forfaldne områder

Socialministeriet uddeler 50 mio. kr. til områdefornyelse i 14 byområder i 11 af landets kommuner: Samlingssteder for beboerne, mindre trafik, bedre adgang til grønne områder samt smukkere torve og pladser
29. APR 2011 12.03

 Et af områderne, der får støtte til fornyelse, er Sindal i Hjørring Kommune. Der bliver stadig færre børn og unge og flere ældre i byen. Bymidten er nedslidt og kedelig og præget af tomme, forfaldne bygninger. Kommunen lægger op til en dialog med borgerne om at bruge de tomme bygninger til nye formål og til at renovere byrum og boliger. Kommunen vil forny området for at bidrage til at vende den negative befolkningsudvikling, oplyser ministeriet..

Odense Kommune får støtte til en indsats på Østerbro i Odense bymidte. Bydelen mangler grønne områder, og forholdene er usikre for de bløde trafikkanter. Desuden er der mange narkomaner i bymiljøet, og det skaber en vis utryghed. Kommunen vil med støtten forbedre områdets udendørsfaciliteter og øge trygheden for beboerne. Der er muligheder for at kombinere et område, der ligger centralt med social rummelighed og tæt byliv.

De kommuner, der har fået støtte, skal nu i samarbejde med de lokale parter udarbejde et program for indsatsen i de udvalgte områder. Kommunerne skal selv bidrage med mindst to tredjedele af udgifterne.

De 11 kommuner der har fået støtte til at udvikle byområder er: Albertslund, Faaborg-Midtfyn, Hjørring, København, Lemvig, Morsø, Odense, Randers, Ringkøbing-Skjern, Skive og Vesthimmerland.