Hillerød har taget styringen og begrænser kloak-overløb

Det virkede at udnytte alle bassinerne: I forhold til et standardår er overløbsmængden reduceret fra ca. 740.000 til ca. 310.000 mom året.
20. MAJ 2021 8.55

HILLERØD: Mængden af blandet regn- og spildevand, der bliver ledt til åer, er faldet i 2020 i forhold til opgørelsen fra 2019, lyder det fra Hillerød Kommune.

Den primære årsag til faldet er styring af bassiner, som i 2020 blev implementeret af Hillerød Spildevand. Det går ud på at udnytte alle bassiners kapacitet, inden der sker overløb.

I forhold til et standardår fra 2007-2011 er overløbsmængden reduceret fra ca. 740.000 til ca. 310.000 mom året.

- Vores mål er, at vi helt skal undgå overløb og dermed speede processen for en langt renere Arresø op. Elektronisk overvågning og styring af vores bassiner er et af de tiltag, vi har indført for at opnå det. Nu mangler vi at se, hvor stor en effekt den planlagte separatkloakering kommer til at have, siger formand for Natur, Miljø- og Klimaudvalget, Louise Colding Sørensen (S).

Kraftigere byger

Ganske vist faldt der mindre regn 2020 end i 2019, men til gengæld var der flere langvarige og kraftige byger. Det betød, at presset på bassinerne faktisk var større i 2020 end året før. Med andre ord var det den bedre styring af bassinerne, der var den væsentligste årsag til, at overløbet blev reduceret.

- Det er glædeligt, at vi har nedbragt overløbsmængden så meget, men det betyder til gengæld, at der modtages og renses mere regnvand på renseanlægget. Vinderen er dog i alle tilfælde miljøet, siger Peter Underlin, forsyningschef, Hillerød Forsyning.

  • Generelt påvirker overløb fra fællessystemet et vandløb negativt. Særligt hyppige overløb i sommerhalvåret påvirker smådyr og andre levende organismer, fordi ilt-forholdene i vandløbet forringes.
  • Overløb betyder også, at der bliver ledt næringsstoffer til søer og kystvande. Derved påvirker overløb fra Hillerød Kommune Arresø og Roskilde Fjord negativt. 

ka