Herning får bøde for ulovlig aftale med KMD

Aftale om dagtilbudssystem annulleres fra nytår efter klage fra konkurrent.
14. SEP 2021 15.55

HERNING: Det var i strid med udbudsreglerne, da Herning Kommune i december 2018 valgte KMD som leverandør af et dagtilbudssystem uden at sende opgaven i udbud.

Det har Klagenævnet for Udbud bestemt, efter at kommunen selv har erkendt, at der skete fejl. Klagenævnet har samtidig tildelt kommunen en bøde på 60.000 kr. og annulleret aftalen fra nytår.

Afgørelsen er faldet i en klagesag, hvor en konkurrent til KMD, it-firmaet Assemble A/S fra Aarhus, havde klaget.

Flere kunne levere

Herning Kommune skulle bruge et it-system, som kan administrere kommunens dagtilbud, opkræve forældrebetaling, holde styr på ventelister m.v. Kommunen gav kontrakten til KMD i henhold til en rammeaftale, fordi man vurderede, at der ikke var andre firmaer, der kunne opfylde kommunens krav til systemet.  

Kommunen har efterfølgende erkendt, at også UVdata, som er ejet af KMD, kunne have leveret de efterspurgte services, og at det derfor var i strid med rammeaftalen at give opgaven direkte til KMD. Man mener derimod ikke, at Assemble kunne have leveret et system, der opfyldte behovene. 

Klagenævnet tager ikke stilling til, hvorvidt Assemble også kunne have levet op til kravene, hvilket Assemble selv mener. Man nøjes med at notere sig Herning Kommunes indrømmelse af fejlen. Desuden afviser man, at det har nogen betydning, at Assemble først klagede halvandet år efter, at firmaet blev opmærksom på forholdene.

Ophæves fra nytår

Kontrakten med KMD løber fra 15. december 2018 til 14. december 2022, men på grund af klagesagen har kommunen besluttet at bringe aftalen til ophør før tid, forventeligt fra 1. marts 2022.

Kommunen mener, at væsentlige hensyn til almenhedens interesser betyder, at kontrakten ikke bør ophæves før da, men klagenævnet står fast på, at kontrakten skal erklæres uden virkning. Af hensyn til kommunens mulighed for at planlægge et nyt udbud sker det dog først fra nytår, altså 1. januar 2022.

Udover bøden på 60.000 kr. skal kommunen også betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til Assemble, afgjorde klagenævnet.

Læs hele kendelsen her.