Her er de 19 spørgsmål der blev trukket tilbage om regionerne
Foto: Steen Brogaard, Folketinget

Her er de 19 spørgsmål der blev trukket tilbage om regionerne

'Spørgsmålet tilbagetaget' står der ud for 19 spørgsmål fra Folketingets Indenrigsudvalg. Spørgsmålenes ordlyd er fjernet fra Folketingets hjemmeside. Men dknyt har dem.
12. FEB 2019 14.03

Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann har trukket 19 udvalgsspørgsmål til indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) tilbage, fordi de 'har vakt forundring, og nogen har følt sig mistænkeliggjort', meddeler hun skriftligt til flere medier.

Spørgsmålene blev stillet den 28. januar af Folketingets Indenrigsudvalg, mod sædvane uden at det blev anført, hvilket folketingsmedlem der havde foranlediget dem. Jane Heitmann kalder det dog 'helt normalt'.

Hun skriver desuden, at hun har stillet spørgsmålene for at få 'konkret viden og et faktuelt grundlag' for 'debatter rundt omkring'. På Folketingets hjemmeside skiller de 19 spørgsmål sig nu ud, ved at der ud for dem alle blot står 'Spørgsmålet tilbagetaget'.

Hvis man på listen over spørgsmål klikker sig ned til det faktiske dokument for hvert spørgsmål, står der blot 'Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål' og så igen: 'Spørgsmålet tilbagetaget'. Ikke mere. Spørgsmålenes ordlyd er fjernet.

Men dknyt har dem. De er:

 • Spørgsmål 272:
  Spm. om, hvor mange af de 500-800 medarbejdere, der bliver berørt af sundhedsreformen, som er administrativt ansatte, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 273:
  Spm. om, hvor mange regionsrådsmedlemmer der samtidig er medlem af et byråd og/eller af Folketinget, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 274:
  Spm. om en opgørelse, der for hver af de fem regioner viser, hvilke udvalgsture (inden- og udenlands) regionsrådene har været på siden 1. januar 2015, og hvad formålet med hver enkelt tur har været, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 275:
  Spm. om en redegøre for størrelsen på godtgørelser givet til landets regionsrådsmedlemmer fordelt på hver region for hvert af årene 2015, 2016, 2017 og 2018, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 276:
  Spm. om, hvor mange regionsrådsmedlemmer der får stillet en eller flere af følgende ting til rådighed af en af de fem regioner: iPads, avisabonnement, telefon, taxakort og tjenestebil, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 277:
  Spm. om, hvor mange penge hver af de fem regioner har brugt på udvalgsrejser i hhv. 2015, 2016, 2017 og 2018, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 278:
  Spm. om, hvad vederlaget for et regionsrådsmedlem svarer til pr. møde, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 279:
  Spm. om, hvor mange regionsrådsmedlemmer der er fuldtidsbeskæftigede i sundhedsvæsenet, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 280:
  Spm. om, hvor mange regionsrådsmedlemmer der har en sundhedsfaglig uddannelse, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 281:
  Spm. om, hvor meget regionerne årligt anvender på administration, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 282:
  Spm. om andelen og antallet af regionernes administrativt ansatte, der arbejder i kommunikations- eller presseafdelingen, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 283:
  Spm. om, hvor meget der er blevet brugt på indretning af regionsrådsformændenes kontorer siden 2007 i hver af de fem regioner, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 284:
  Spm. om, hvor mange penge regionerne bruger på taxakørsel om året, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 285:
  Spm. om, hvor mange penge regionerne bruger på avisabonnementer om året, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 286:
  Spm. om, hvor meget de fem regionsrådsformænd tjener, når man medregner øvrige hverv og indkomst i relation til regionsrådsarbejdet, herunder også værdien af tjenestebil, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 287:
  Spm. om, hvor meget ledelsen i Danske Regioner tjener, herunder hvor meget direktøren for Danske Regioner tjener, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 288:
  Spm. om, hvad Danske Regioner har betalt til Kjeld Møller Pedersen i honorarer for oplæg, forskningsprojekter og lignende, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 289:
  Spm. om at opliste de 25 politikere, som har de største indkomster fra hverv og regionsrådsvederlag, og oplyse, hvor meget de hver tjener om året, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Spørgsmål 290:
  Spm. om, i forlængelse af svar på spørgsmål 184 (SOU alm. del) om de 25 regionsrådspolitikere, som tjener mest på lønnede hverv udover regionsrådsvederlaget, foretage samme opgørelse gældende for hvert år siden 2007, til økonomi- og indenrigsministeren

Formanden for Danske Regioner, Syddanmarks regionsrådsformand Stephanie Lose (V) erklærer sig 'noget forundret'.

- Dels er det ikke hemmelige oplysninger, dels er det ikke befordrende for debatten, og dels må man stå ved det, hvis man ønsker at stille den slags spørgsmål, siger hun til Ritzau.

Professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, der er mål for spørgsmål nr. 288, kalder det sarkastisk i et debatindlæg i Jyllands-Posten 'en sjælden ære at blive nævnt ved navn i et ministerspørgsmål', men finder i øvrigt 'sammenhængen klar: Hvordan kan man mistænkeliggøre en ekspert'.

Man kunne, 'hvis man var seriøs folketingspolitiker', have spurgt ham selv, tilføjer han og oplyser desuden at han 'aldrig (har) fået forskningsbevillinger fra Danske Regioner, har aldrig udarbejdet notater og har siden 2015 holdt i alt fem oplæg for Danske Regioner, dvs. cirka et oplæg per år.'

dknyt har forsøgt at kontakte Jane Heitmann, men forgæves. Hun holder vinterferie og kan ikke besvare telefonopkald, meddeler telefonsvareren.

 

OPDATERET 15.15 med Jane Heitmanns skriftlige udtalelser.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt