Her er børneministerens råd til borgmestre om nødpasning

Muligheden for nødpasning af børn under corona-pandemien har udløst forvirring, og derfor får borgmestrene i dag et afklaringsbrev fra Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Børneinstitutioner er principielt lukkede under coronakrisen, men forældre i både det private og offentlige har fortsat brug for pasning for at kunne varetage vitale samfundsfunktioner.

Derfor opretholder mange institutioner fortsat nødpasning, men de eksakte regler har svævet, og det får nu børneminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til at skrive et afklaringsbrev til samtlige landets borgmestre.

Her skriver hun blandt andet om betingelserne, som skal være opfyldt for at få børn passet i offentlig regi:

'For at der ikke her i den tidlige fase opstår forvirring om kriterierne for nødpasning, vil jeg allerede nu dele regeringens planlagte kriterier med jer:

  1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejdere. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

De konkrete regler vil blive udstedt hurtigst muligt. Vær opmærksom på ikke at samle børnene i nødpasningen i større grupper,' skriver ministeren.

Af torsdagens pressemøde i Børneministeriet fremgik det desuden, at det bliver den enkelte kommune, der afgør, om et barn har krav på den særlige pasning.

Samtidig skal forældrene ikke regne med at få tilbagebetalt penge, som de har betalt til daginstitutioner, SFO'er og dagtilbud, der er lukket på grund af coronakrisen.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job