Helsingør-bosted får hård kritik

KORT NYT16. MAJ 2022 10.45

HELSINGØR: Socialtilsyn Hovedstaden kommer med en hård kritik af forholdene for beboerne på bostedet Valhalla, hvor flere beboere ikke har turdet bo af frygt for trusler og overgreb, og en borger havnede i kløerne på en bande, skriver sn.dk. Der er tale om en gruppe af borgere med både misbrugsproblemer og ofte både psykiske og fysiske diagnoser.

Bostedet får lavest mulige bedømmelse, når det gælder om at forebygge vold eller overgreb. Ledelseskompetencerne på stedet får næstlaveste karakter.

Overordnet vurderes de ansatte at have relevante kompetencer, og afdelingerne er heller ikke præget af unormalt høj udskiftning, men Socialtilsynet er åbenlyst i tvivl om, hvorvidt stedet har en ansvarlig bemanding i hverdagen. Det fremhæves blandt andet, at borgerne oplever, at det kan være svært at komme i kontakt med personalet.

ka