Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hedensted trodser Kystdirektoratet og tillader hård kystbeskyttelse

Sommerhusejere får lov til at beskytte 100 meter udsat kystlinje med høfder og kampesten.
21. MAJ 2020 7.03

HEDENSTED: Kystdirektoratet håndhæver blandt andet i nordjyske sager om kystbeskyttelse en praksis, der ikke tillader såkaldt hård kystbeskyttelse. Og også i en sag fra Pøt Strandby nord for Juelsminde anbefalede direktoratet såkaldt blød kystbeskyttelse, hvor sommerhusejere ønsker at sikre kysten mod at blive ædt af havet.

Men teknisk udvalg i Hedensted Kommune har derimod fulgt den lokale ansøgning om at etablere to høfder og lægge kampesten ud på 100 meter kyststrækning - altså hård kystbeskyttelse. Og den afgørelse kan ikke påklages nogen steder, fremgår det af sagsfremstillingen. 

Stenene skal beskytte en skråning, der år for år ædes op af havet. Så formålet er dels at beskytte mod erosion af de kystnære arealer dels mod ødelæggelse af bebyggelse. Fra skræntkanten er der cirka 85 meter til nærmeste sommerhus.

Kystdirektoratet, som altså ikke blev fulgt, havde vurderet, at dræning af skrænten ville modvirke skred, at høfderne kun vil have mindre virkning - og anbefaler ler i stedet for kampesten som kystbeskyttelse.

ka