Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Havmølleparker forundersøges

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) skyder forberedelsen af nye storskala havmølleparker i gang
23. APR 2012 16.33

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har i dag sat det statsejede selskab Energinet.dk i gang med forundersøgelserne til de to havmølleparker, der skal etableres ved Horns Rev i Nordsøen og Kriegers Flak i Østersøen.

Arbejdet omfatter forundersøgelser af for eksempel havpattedyr, fugleliv og hvordan parker vil kunne påvirke sejladsen. Energinet.dk vil også undersøge havbunden i området. Samtidig skal Energinet.dk igangsætte aktiviteter, så der sikres kabelindtræk og spændingssætning af transformerplatforme for såvel Horns Rev 3 og Kriegers Flak.

Mere vindkraft fremover
Havvindmølleparkerne er en del af energiaftalen fra marts mellem regeringen og samtlige af Folketingets partier - på nær Liberal Alliance. Når de to parker står færdige, vil de kunne levere miljøvenlig strøm, der svarer til 1 million husstandes årlige elforbrug.

- Med de to store nye havmølleparker er Danmark igen med blandt verdens førende vindkraftnationer. Samtidigt tager vi et første vigtigt skridt i gennemførelsen af energiaftalen, som skal gøre Danmark mere uafhængig af olie, kul og gas og sikre, at halvdelen af elforsyningen i 2020 er baseret på vindkraft, siger Martin Lidegaard.

Først Horns Rev
I 2011 kom 28,2 pct. af elproduktionen fra danske vindmøller. Med de kommende to havmølleparker forventes vindkraftandelen at stige med omkring 10 procentpoint.

Sideløbende med forundersøgelserne forventer Energistyrelsen at udbyde etableringen af de to store havmølleparker. Udbygningen af Horns Rev igangsættes først.

Mens arbejdet med de to nye havvindmølleparker starter, arbejdes der samtidig på højtryk med at sætte 400 MW havvindmøller op ved Anholt. Denne park forventes at stå klar inden udgangen af 2012.

srl

Foto: Flickr