DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Minister sætter adresse på fremtidens havmøller

Minister sætter adresse på fremtidens havmøller

Regeringen reserverer arealer på havet til fremtidige udbud af havmølleparker
17. APR 2012 14.43

Klima-, energi- og bygningsministeren har udpeget en række områder på havet, som reserveres til fremtidige udbud af stor-skala havmølleparker.

Det betyder, at områderne vil være lukkede for opstilling af havmøller uden for en statslig udbudsrunde, oplyser Energistyrelsen.

Arealreservationen sker for at sikre den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige udbygning med havmøller, når energiforsyningen i de kommende år skal omstilles til i stigende grad at blive baseret på vedvarende energi.

I forbindelse med denne omstilling forventes en fortsat kraftig udbygning med vindkraft på havet, hvorfor det er nødvendigt allerede nu at sikre arealer til mulige fremtidige udbud af havvindmøller.

- Det er nødvendigt, at Danmark har arealer til rådighed for den udbygning med offshore vindenergi, som kan sikre, at vi får omlagt energiforsyningen fra kul, olie og naturgas til vedvarende energi. Hvis denne omlægning skal foregå planlagt og samfundsøkonomisk optimalt er det nødvendigt på forhånd at reservere arealer, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R).

krn

Foto: Colourbox