Guldborgsund tester: Fungerer en lille direktion bedre?

Centerchefer får større ansvar, og ledige direktørposter nedlægges som et forsøg resten af året.
13. MAJ 2022 13.51

GULDBORGSUND: I samarbejdsaftalen for det nye byråd i Guldborgsund har politikerne formuleret, at det tværgående samarbejde og den lokale ledelses- og beslutningskraft skal styrkes, og at fagligheden skal sættes fri. Det udmønter sig nu i et konkret forsøg på ledelsesplan.

To direktører er nemlig fratrådt i løbet af de seneste måneder, og derfor har kommunaldirektør Søren Bonde set en oplagt mulighed for at afprøve, om man kan nøjes med en direktion på tre medlemmer. Det kommer foreløbig til at gælde en forsøgsperiode frem til december, hvorefter forsøget evalueres, fremgår det af referatet fra økonomiudvalget.

I 2013 blev det besluttet, at direktionen skulle være på fire medlemmer, men i en treårig periode fra 1. januar til 2019 til 1. januar i år blev den midlertidigt udvidet til fem. Nu går man altså helt ned til tre.

Ansvar flyttes ud

Til gengæld skal mere ansvar delegeres ud i organisationen. 

Konkret vil centercheferne overtage mere ansvar fra direktørerne i betjeningen af de politiske fagudvalg. For at muliggøre det flyttes der samtidig mere ansvar og lokal ledelses- og beslutningskraft ud til ledelsesniveauerne under centercheferne.

Direktørerne skal samtidig fokusere mere på det tværgående politiske samarbejde, samtidig med at de skal understøtte centercheferne. Kun hvis der er behov, deltager de også i de politiske udvalgsmøder. 

- Nu er der en mulighed for at prøve noget andet. Det gør vi så, og så evaluerer vi på det ved slutningen af året, konstaterer borgmester Simon Hansen (S) over for Lolland-Falster Folketidende.

ak