Gribskov med i samarbejde om drikkevand
Projektet "Vand på Tværs" vil bl.a. bestå af udvidede pesticidanalyser af udvalgte drikkevandsboringer og overblik over grundvand på tværs af kommuneskel.
Foto: Lars Laursen, Biofoto/Ritzau Scanpix

Gribskov med i samarbejde om drikkevand

Region, kommuner og lokale vandforsyninger indgår samarbejde om rent drikkevand og prioritering af grundvandskroner.
6. JUL 2021 8.53

GRIBSKOV / HOVEDSTADEN: Et nyt samarbejde mellem Region Hovedstaden og Gribskov Kommune samt Helsinge, Baunehøj og Gilleleje vandværker skal sikre rent drikkevand og en bedre prioritering af grundvandskronerne, oplyser regionen.

De øvrige interessenter i projektet er Miljøstyrelsen, Helsingør og Halsnæs kommuner samt vandværkerne i disse kommuner.

Regionen bruger ca. 100 mio. kr. årligt alene på at sikre grundvandet mod jordforurening fra gamle industrigrunde. Men der er brug for at planlægge, hvordan pengene bruges mest effektivt, og at koordinere indsatserne tættere med lokale vandværker, kommuner og Miljøstyrelsen.

Det er bl.a. nye fund af pesticider i grundvandet, som både presser økonomien og giver udfordringer på et niveau, som ikke kan løses af enkeltstående aktører.

DTU inddrages også i projektet "Drikkevand på Tværs", som skal skabe overblik over trusler mod grundvandet i både de nuværende indvindingsområder og nye steder, som kan blive indvindingsområder i fremtiden.

Projektet blev indledt i december (uden Gribskov) og varer til 30. september 2022. Regionen har bevilget 1,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til det. Målet er, at det skal være med til at sætte nye standarder for samarbejder om beskyttelse af drikkevandet andre steder i Region Hovedstaden.

ak