Gravid pædagog blev forskelsbehandlet under jobsamtale

Beboeres behov for stabilitet var ikke tilstrækkelig begrundelse for, at jobsamtale med gravid sluttede efter fem minutter, siger Ligebehandlingsnævnet.

En pædagog skal have 25.000 kr. i erstatning, efter at hun har fået medhold i Ligebehandlingsnævnet i, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af sit køn.

Pædagogen var en af fem, der var indkaldt til jobsamtale på et botilbud for udviklingshæmmede. Hun blev af lederen spurgt, hvornår hun eventuelt kunne tiltræde, og pædagogen svarede, at det kunne hun med det samme, men at hun hellere måtte fortælle, at hun var gravid.

Lederen konstaterede, at gravide ikke måtte arbejde på bostedet den sidste tredjedel af graviditeten på grund af corona, og at ansøgeren derfor kun kunne nå at arbejde en måned før barsel. Det ville ikke give så meget mening, konstaterede lederen.

En anden i ansættelsesudvalget tilføjede ifølge klageren, at "jeg synes, du skal tage hjem og passe på din fine mave og din baby".

Selvom der var afsat en halv time til samtalen, var den ifølge ansøgeren allerede færdig efter fem minutter, og hun fik afslag allerede samme dag.

Behov for detaljeret struktur

Kommunen har omvendt argumenteret med, at det ville skabe høj risiko for konflikter og udadreagerende adfærd, hvis beboerne skulle introduceres for et nyt menneske i så kort tid, fordi de er dybt afhængige af en individuel og meget detaljeret struktur. 

Derudover mente de, at tre andre kandidaters personligheder bedre matchede stedet, og at klageren kun havde meget begrænset erfaring med målgruppen.

Nævnet vurderede imidlertid, at kommunen ikke havde løftet bevisbyrden for, at klagerens graviditet var uden betydning for, at hun blev valgt fra. Derfor fik klageren medhold og altså en erstatning oveni.

Læs hele afgørelsen her.