Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Gratis konsulenter skal få tosprogede i uddannelse

En ung etnisk studerende spørger: Hvordan skal jeg kunne regne arealet ud på en gavl, hvis jeg ikke ved, hvad en gavl betyder?

HOVEDSTADEN: Gode råd er normalt dyre, når det handler om at løfte etniske unges uddannelsesniveau. Men nu gør Region Hovedstaden rådene gratis for lærere og undervisere, hvad enten de underviser tosprogede i folkeskolen eller på en ungdoms- eller voksenuddannelse.

- Siden 2007 har Region Hovedstaden igangsat 26 uddannelsesprojekter for et samlet beløb af mere end 100 mio. kr. Det er helt afgørende, at den viden som vi får fra hvert projekt kommer ud til alle regionens kommuner og uddannelsesinstitutioner. Vi skal have flere unge til at gennemføre deres uddannelse, fordi vores virksomheder har brug for deres færdigheder, forklarer Marianne Stendell (S), formand for Region Hovedstadens Uddannelses- og Forskningsudvalg.

Og der er behov for en indsats over for etniske unge, viser tallene. 17 pct. færre etniske unge gennemfører en ungdomsuddannelse sammenlignet med unge af dansk herkomst, og etnisk danske drenge og piger i hovedstadsområdet scorer gennemsnitligt 1,4 point højere på karakterskalaen.

Hvad er en gavl?
Lederen af projektet 'Lige muligheder for alle', Torben Nielsen, der også er uddannelseschef på VUF, VoksenUddannelsescenter Frederiksberg, fremhæver sprogforståelse som motivationsfaktor og dermed nøglen til at løfte de etniske unges uddannelsesniveau.

- Med i rygsækken har vi en metodebog, en eksempelsamling og forslag til gode aktiviteter, som kan hjælpe den enkelte faglærer med at være opmærksom på sproglige problemstillinger inden for netop sit fag. En ung etnisk studerende spurgte i løbet af vores projekt: Hvordan skal jeg kunne regne arealet ud på en gavl, hvis jeg ikke ved hvad en gavl betyder? Spørgsmålet illustrerer en helt central problemstilling, som vi som undervisere skal være mere opmærksomme på, siger Torben Nielsen.

Projektet 'Lige muligheder for alle' fokuserede på tosprogede og uddannelsesfremmede kursister på almen voksenuddannelse (avu), hf og stx. Projektet løb fra 2008 til 2010 og havde et samlet budget på 7,5 mio. kr., hvoraf Region Hovedstaden har finansieret 3,4 mio. kr.

lcl