Gladsaxes idrætsanlæg bliver helt uden tobak og snus
Røgfri idrætstid flugter med Gladsaxestrategiens mål om ”Sundhed og trivsel hele livet”.
Foto: Gladsaxe Kommune

Gladsaxes idrætsanlæg bliver helt uden tobak og snus

Kommunen har et mål om at blive en af de første røgfri kommuner i Danmark.
1. SEP 2021 15.50

GLADSAXE: Fra i dag er alle udendørs idrætsanlæg i Gladsaxe røgfri. Der er blandt andet opsat skilte ved anlæggene med den venlige henstilling ”Tak fordi du ikke ryger eller bruger snus på vores idrætsanlæg”, oplyser kommunen.

Gladsaxe har et mål om at blive en af de første røgfri kommuner i Danmark og har derfor indført en lang række tiltag, blandt andet røgfri arbejdstid, røgfri skoletid og røgfrie legepladser. Nu er turen kommet til idrætsanlæggene.

Det seneste års tid har Gladsaxe samarbejdet med DGI Storkøbenhavn om at hjælpe de lokale idrætsforeninger med at indføre røgfri idrætstid og røgfri idrætsanlæg. Efter tæt dialog med foreninger og brugerbestyrelser står det klart, at der er stor opbakning til, at røg skal holdes væk fra idrætsanlæggene. 

Først med verdensmål

Gladsaxe er en del af det nationale partnerskab Røgfri Fremtid, der blandt andet arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030. Men der er særlige udfordringer, når det kommer til unges brug af tobaks- og nikotinprodukter.

- Røgfri idrætstid er et vigtigt skridt i retningen af at skabe flere røgfrie miljøer, der i sidste ende skal sikre en røgfri generation i Gladsaxe. Og det handler i høj grad om at begrænse de unges brug af tobak og nikotinholdige produkter i bred forstand. For eksempel snus, der særligt er et problem inden for visse idrætsgrene, siger Dorthe Wichmand Müller (SF), formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Gladsaxe var den første kommune i Norden, som indarbejdede FN’s verdensmål i sin overordnede strategi, Gladsaxestrategien. Røgfri idrætstid flugter med Gladsaxestrategiens mål om ”Sundhed og trivsel hele livet”.

ka