Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Gladsaxe screener kommunale bygninger for gift

Gladsaxe Byråd vil screene alle kommunens egne bygninger fra perioden 1955-1977 for det sundhedsskadelige PCB
18. MAR 2011 7.22

 

GLADSAXE:  Byrådet i Gladsaxe bruger 1,2 millioner kroner på at gennemføre en screening af alle de kommunale bygninger fra perioden 1955-1977. Målet er at få styr på, hvor der kan være problemer med indeklimaet på grund af PCB.

PCB er en fællesbetegnelse for en række syntetiske blødgøringsstoffer, som i dag betragtes som farligt, fordi de påvirker og ophobes menneskekroppen over lang tid og nedbrydes meget langsomt i naturen.

PCB blev blandt andet brugt i visse byggematerialer i perioden 1955-1977. I 1977 blev stoffet forbudt og i 2009 offentliggjorde Miljøstyrelsen en undersøgelse, som viste, at byggematerialer med PCB stadig kan afgive PCB til omgivelserne.
Da en stor del af de kommunale bygninger i Gladsaxe er bygget i denne periode, må det antages, at der er anvendt PCB-holdige byggematerialer i flere af disse bygninger.

Miljøstyrelsen har endnu ikke udarbejdet en national handlingsplan for, hvordan PCB skal fjernes fra offentlige bygninger.

Screeningen skal foregå de kommende seks måneder ved, at alle bygninger fra perioden 1955-1977 gennemgås og der gennemføres konkrete luftmålinger i de bygninger, hvor der viser sig at være risiko for overskridelse af grænseværdierne. De institutioner, som bliver målt, vil få besked, så snart resultaterne foreligger.