Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Gladsaxe inspirerer til at håndtere regnvand

Fotoserier fra Malmö, Vancouver og London giver illustrative, praktiske løsninger på åbne render, grønne tage og tørbassin som f.eks. basketbane

Af Knud Abildtrup

GLADSAXE: I Gladsaxe er kommunen forlængst begyndt at belønne haveejere og boligselskaber for selv at skaffe sig af med regnvandet - så det ikke belaster kloaksystemerne.

Kommunen har en række forslag til, hvordan man griber sagen an - til bl.a. at grave faskiner ned i haven - og hvordan man kan få dele af sit tilslutningsbidrag retur - 21.000 kr.

Kontrollerede oversvømmelser
Og på Facebook -siden Få penge for dit regnvand inspirerer de ansatte i vandafdelingen nu til alternative måder at lede regnvandet ud i render, bassiner og vandhuller - og langt uden om de i forvejen overbelastede kloakrør.

Fra en studierejse til boligområdet Augustenborg i Malmö kan man på siden bl.a. studere 8-tallet - et nyt boligbyggeri bygget af BIG, som har vundet Scandinavian Green Roof Award 2010. Den har et 1700 kvm mos-belagt tag.

Fra broderlandet ses adskillige eksempler på, hvordan man kan lave kontrollerede oversvømmelser ved ekstrem regn: Åbne vandrender, der opsamler vand fra tage og befæstede arealer, og i nogle tilfælde fører det videre til større kanaler. Render på store grønne græsarealer kan transportere regnvand videre, samtidig med at en del af vandet siver ned undervejs. 

'Jorden er giftig'
I en skolegård er regnvandsløsninger bl.a. tænkt ind i en basketbane og et lille amfi-område, der i den tørre del af året fungerer som tørbassiner, men ellers kan modtage regnvand fra tagene.

Et område ved en skole er udlagt med sten, så man kan lege 'jorden er giftig' - både når der er vand og ikke er vand i.

Fra Vancouver fortælles en historie om et hotel, der årligt sparer for 16.000 dollars ved selv at dyrke grøntsager, frugt og krydderurter på taget.

Fra London kan man finde inspiration til grønne, beplantede vægge indendørs og udensørs i etagebyggeri.

Borgerne graver selv
I 2010 gav forvaltningen 125 tilladelser til nedsivning af regnvand - i 2011 foreløbig 90, oplyser Kathrine Stefansen fra Forsyningsafdelingen.

Borgerne har mulighed for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, hvis de håndterer mere end 50 pct. af deres regnvand på deres egen grund. I 2010 fik 25 husstande tilbagebetaling, og i 2011 har forsyningsselskabet Nordvand foreløbigt behandlet 44 ansøgninger og udbetalt til 28 husstande - udbetalingen sker først, når arbejdet er udført.

Målet er, at 100 grundejere i 2011 selv skal håndtere regnvand på egen grund.