DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Gentofte indfører krav om hæk frem for hegn
Fremover skal der være flere hække i bybilledet i Gentofte.
Foto: Gentofte Kommune

Gentofte indfører krav om hæk frem for hegn

Stort flertal i Gentoftes kommunalbestyrelse har stemt for den nye lokalplan. Hæk-krav vækker debat.
7. APR 2021 14.00

GENTOFTE: Med vedtagelse af en ny lokalplan i Gentofte Kommune må der nu fremover i det meste af kommunen kun plantes hække ud til vejen og ikke bygges hegn eller mure. Det gælder i områder med "mange forskellige anvendelser og bebyggelser". Med 18 stemmer for og én imod vedtog kommunalbestyrelsen den nye lokalplan mandag inden påske.

Det er opgaveudvalget Det Grønne Gentofte, der står bag forslaget. Formålet er at gøre kommunen grønnere og sikre et grønt vejbillede, og derfor må der nu kun etableres hæk ud til vejen på privat grund. Hvis en boligejer stadig vil have hegn, skal det stå en meter inde på grunden. Forslaget førte 129 høringssvar med sig, hvor af der i 67 udtrykkes kritik.

I et høringssvar lyder det, at "ændringen er en helt urimelig indgriben i borgernes mulighed for selv at bestemme over egen grund og ejendom. Forslaget tangerer ekspropriation i og med, at man med bestemmelsen om, at man kan opføre hegn/mur højere end 1 m skal flytte et sådant 1-5 m ind på egen grund. Kommunen inddrager således et stort antal kvm af borgernes ejendom".

Af høringssvarene omhandler de fleste indgriben i borgeres rådighed over egen grund og efterfølges af bekymringer om mindre reduktion af støjgener, øget indbrudsrisiko og bekymring for, at de ældre ikke længere kan få vedligeholdelsesfri hegn. Kommunen svarer på borgernes bekymringer med, at nuværende hegn ikke behøves at udskiftes, og at der er mange muligheder for en hæk, der passer ind eller kræver mindre arbejde.

Tidligere på året skulle der have været et borgermøde om emnet, men det endte med at blive aflyst, da det ikke kunne afholdes fysisk. Enhedslistens ene medlem af kommunalbestyrelsen stemte imod lokalplanen, med ønske om udsættelse af beslutningen til foråret 2022, så der kan afholdes et borgermøde om lokalplanen.