Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Genoptager sager efter fem års ulovlig sagsbehandling

Efter afgørelse fra Statsforvaltningen genoptager Faaborg-Midtfyn nu alle sager siden 2007, hvor der er givet afslag på særlige synshjælpemidler

Kim Rosenkilde Nielsen, [email protected]

FAABORG-MIDTFYN: Den fynske kommune erkender nu at have handlet i strid med loven i over fem år. Det er sket i forbindelse med visitering til særlige synshjælpemidler, hvor kommunen har samarbejdet om sagsbehandlingen med den private virksomhed Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS).

CRS har siden 1. januar 2007 stået for det sagsforberedende arbejde ved sagsbehandlingen. Men Statsforvaltningen vurderer, at der er sket en uddelegering af myndighedsansvaret fra forvaltningen til CRS, da der ikke blot har handlet om udredning, men også aktiv stillingtagen til, om ansøgeren opfyldte betingelserne for at få tildelt et hjælpemiddel.

At det er sket, erkender Faaborg-Midtfyn i et brev til Statsforvaltningen den 29. februar. Her fremgår det også, at kommunen har tænkt sig at kontakte de borgere, som siden 2007 har fået afslag med henblik på at genoptage deres sag.

Kommunen ombestemmer sig dog i et brev den 19. marts. Her skriver kommunen, at man har tænkt sig at genbehandle sagerne på eget initiativ og ikke vil kontakte borgerne først.

Statsforvaltningen finder kommunens nye retningslinjer for samarbejdet med CRS tilstrækkelige til at sikre, at kommunen fremover påtager sig myndighedsansvaret i sager om synshjælpemidler.

Udkastet til de nye retningslinjer er identitske med en samarbejdsaftale, Fredensborg har indgået med en privat aktør, og som samtidig svarer til det forslag til procedure, som Odense Kommune har udarbejdet.