Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

FTF efter S-SF plan: Investering i uddannelse er vejen ud af krisen

Trods den seneste tids politiske begivenheder - ikke mindst forliget om tilbagetrækning mellem V, K, DF og Radikale - så fastholder S og SF, at der skal føres treparteforhandlinger som det blev fastslået i planen 'Fair løsning'
16. MAJ 2011 13.58

- Der er ingen tvivl om, at Danmark står over for store udfordringer i de kommende år, og der findes ikke hurtige snuptagsløsninger eller trylleformularer, som kan bringe os ovenpå efter krisen. Det er et langt sejt træk, der skal til, hvor det er helt afgørende med en offensiv vækst strategi. Det er derfor positivt, at S og SF i deres 2020- plan fastholder en langsigtet investeringsstrategi, som fundamentet for deres økonomiske plan.

Grund til at stimulere
- Der er fortsat grund til at stimulere væksten og at gøre det i et meget tæt samspil mellem den offentlige og private sektor. Det er også omdrejningspunktet for det vækstoplæg, FTF lancerede i sidste uge. Det er f.eks. meget fornuftigt, at S og SF foreslår at tilbyde gratis lån til nye virksomheder, der putter pengene i forskning og udvikling, siger Bente Sorgenfrey i en pressemeddelelse.

Uddannelse skal skabe vækst, er et af budskaberne i den 2020-plan, som Socialdemokraterne og SF præsenterede i dag. Det klinger godt i FTF-formand Bente Sorgenfreys ører.

- Det er helt afgørende, at vejen ud af krisen går gennem en massiv satsning på viden, innovation og uddannelse. Derfor er det også helt rigtig set af S og SF, at der er behov for at investere på de områder. Jeg har især hæftet mig ved, at der lægges vægt på at professionshøjskolerne skal spille en central rolle i en fremadrettet vækststrategi bl.a. i forhold til udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger, og at der satses på opbygning af forskningsaktiviteter.

Ikke to gange
- Det er godt, og det er på tide, at professionshøjskolerne gives en langt mere fremtrædende placering i en uddannelses- og vækststrategi. Der er her et stort potentiale for gennem anvendt forskning at udvikle nye og konkrete løsninger i både den private og den offentlige sektor. Det er endnu et eksempel på, at et øget samarbejde mellem sektorerne er vejen ud af krisen, siger FTF-formanden.

Trods efterlønsforliget, der har fået fagbevægelsen til at sige, at de ikke er sindet at betale to gange, så lægger de to partier fortsat op til trepartsforhandlinger for at finde 15 mia. kr. til sikring af den langsigtede økonomiske holdbarhed.

Om det siger FTFs formand, Bente Sorgenfrey:

- Vi har fra FTF's side tidligere tilkendegivet, at vi er parate til at tage medansvar for genopretningen af dansk økonomi. Det tilsagn står fortsat ved magt. Vejen ud af krisen forudsætter et tæt samarbejde mellem den til en hver tid siddende regering og arbejdsmarkedets parter. Vi ønsker, at en regering sammen med arbejdsmarkedets parter aftaler mål for, hvordan man gennem bedre arbejdsmiljø, mindre sygefravær, senere tilbagetrækning mv. kan øge den arbejdstid, danskerne lægger i gennemsnit, og vi er også parat til at se på den aftalte arbejdstid i overenskomsterne.

mou