Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Så er S-SF-planen der

Socialdemokraterne og SF vil løfte de offentlige budgetter med 1,4 pct. fra 2012 til 2015, fremgår det af 'Fair Løsning 2020 - sammen om Danmark'
16. MAJ 2011 12.24

FOLKETINGET: De to partier fremlægger deres økonomiske plan i dag, og den kan nu læses her.

 S og SF har en række forslag, som skal give kommuner og regioner bedre mulighed for at planlægge og fremtidssikre velfærdsydelserne. Men samtidig skal vi sikre, at aftaler og budgetter overholdes, hedder det. Konkret foreslår S-SF:

• Nye fri-kommune-, fri-region- og fri-institutionstiltag, frihed til at fastlægge en kommunal udbudspolitik og afskaffelse af tvungne udbudsprocenter, privat udfordringsret og obligatorisk krav om frit valg af hjemmepleje.

• Bedre mulighed for at låne til rentable investeringer og til vedligeholdelsesløft i forbindelse med planer for optimal vedligeholdelsesindsats, som både er bedre og billigere.

• Mindre processtyring og mere resultatstyring. Bl.a. i form af 'Fair Benchmarking' - det vil sige sammenligninger af indsats og resultater under hensyn til forskellige vilkår.

• Mulighed for udbud af tilkøbsydelser og dermed lige konkurrence mellem offentlige og private udbydere.

S og SF vil tilføre kommunerne årligt 1,25 mia. kr. til sikring af uændret service i lyset af det stigende udgiftspres som følge af flere ældre mv. Det giver et niveauløft på 5 mia. kr. i 2015 og 11,3 mia. kr. i 2020.

Der stilles samtidig krav om effektiviseringsgevinster i kommunerne og regionerne på i alt 2 mia. kr. årligt. Gevinsten bliver i kommuner og regioner.

Kommuner, hvor kvaliteten i folkeskolen, i ældreplejen mv. er for ringe, skal forpligtes på konkrete målsætninger for forbedringer. Og der skal indføres effektive sanktioner over for kommuner, der ikke overholder budgetterne.

Se hele planen Sammen om Danmark