Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frivilligrådet er valgt

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup (S) har udpeget medlemmerne til det nye Frivilligråd, hvor Vibe Klarup Voetmann, direktør i Psykiatrifonden, skal være formand
30. JAN 2012 7.27

Vibe Klarup Voetmann, direktør i Psykiatrifonden, bliver ny formand for Frivilligrådet. Vibe Klarup Voetmann har tidligere været direktør for Danner - en humanitær organisation, der bl.a. driver krisecenter for voldsramte kvinder. Derudover bestrider hun en række tillidsposter som fx medlem af Ungdommens Røde Kors' og Center for Social Entreprenørskabs Advisory Board, medlem af bestyrelsen for Kofoed Skole og Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

- Vi er i en særlig situation, hvor vores velfærdssamfund er udfordret på både økonomi og på den oplevede kvalitet af velfærdsydelserne. Det er oplagt og nødvendigt, at både kommuner og de frivillige sociale og humanitære organisationer får øjnene op for det potentialer, der ligger i et større samarbejde. I disse år skal vi gå alternativt til værks, hvis vi skal forny vores samfund, og jeg tror der ligger store muligheder i at inddrage de frivillige organisationer meget mere i udviklingen af nye løsninger. Jeg håber, at Frivilligrådet især kan være med til at løfte den dagsorden, siger formanden for Frivilligrådet Vibe Klarup Voetmann.

Frivilligrådets medlemmer er udpeget på baggrund af deres erfaringer eller samarbejde med frivillige organisationer og deres interesse og engagement i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i samfundet.

Frivilligrådets opgave er at rådgive social- og integrationsministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Derudover skal rådet bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet og skabe opmærksomhed om den frivillige sociale indsats og dens udfordringer.

Nyt Frivilligråd - 1. februar 2012 - 31. januar 2015

 • Formand Vibe Klarup Voetmann, direktør i PsykiatriFonden.
 • Benedikte Ask Skotte, landsformand i Skole og Forældre.
 • Camilla Burgwald, sekretariatsleder i Red Barnet Ungdom.
 • Henriette Christiansen, direktør for Egmontfondens støtte og bevillingsadministration.
 • Ilir Shkoza, chefkonsulent i DGI Integration.
 • Klaus Majgaard, kommunaldirektør i Furesø Kommune.
 • Lea Møberg Kristensen, formand for EVX Denmark.
 • Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.
 • Rasmus Grue Christensen, sekretariatschef i Ungdommens Røde Kors.
 • Steen Søgaard, sekretariatschef i Det Boligsociale Sekretariat, Horsens.
 • Thomas Bach, medlem af DIF' s bestyrelse.
 • Tine Roed, direktør i DI bl.a. med ansvar for CSR.

lcl