Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fremgang i udsatte områder

Kun Aarhus og Greve planlægger at rive boligblokke ned
KORT NYT15. AUG 2011 6.49

Ud af de 15 kommuner med ghettoområder, hvor regeringen i forbindelse med vedtagelsen af ghettoplanen satte ekstraordinært ind med initiativer for bl.a. at undgå parallelsamfund, melder seks kommuner om positive forandringer, fem melder om status quo og resten svarer 'ved ikke'. Det viser en rundringning til kommunerne gennemført af Berlingske Research.

De positive forandringer i de enkelte områder viser sig bl.a. ved bedre sundhed, stærkere kvindenetværk, bedre skolegang for børnene, flere indvandrere i arbejde, mindre kriminalitet og mere attraktive boligområder.

Kun to kommuner har aktuelle planer om nedrivning af boligblokke. Gellerupparken i Aarhus og Askerød i Greve syd for København. Begge kommuner havde drøftet nedrivninger med boligforeningerne længe før ghettoplanen blev en realitet.

 ka