Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frederikssund har CO2-reduceret med 40 pct. siden 2009

KORT NYT5. JUN 2020 7.54

FREDERIKSSUND: Fra 2009 til 2019 er Frederikssund Kommunes samlede udledning af CO2 faldet med samlet set 40 pct. over årene, oplyser kommunen, der i oktober 2019 vedtog en målsætning om at være uafhængig af fossile brændsler i 2030, oplyser kommunen. Den samlede udledning fra 2018 til 2019 er reduceret med 2,3 pct. svarende til 167 ton CO2. Udledningen fra den kommunale bygningsmasse er faldet med 93 ton CO2 (1,4 pct.) i samme periode.

Det skyldes primært en række energiforbedrende foranstaltninger samt større opmærksomhed på brug af lys og varme. Samtidig er udledningen fra den kommunale bilkørsel faldet med 74 ton (10,6 pct.), hvilket skyldes den kontinuerlige fornyelse af den kommunale bilpark til køretøjer med en bedre brændstoføkonomi. Med budgettet for 2020 blev der endvidere afsat penge til at indføre hybrid- og elbiler.

Kommunen indgik i 2009 en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening, er siden da blevet klimaplus-kommune og har som sådan forpligtet sig til årligt at nedbringe CO2-udledningen med 2 pct. Der sigtes mod, at kommunen som geografisk område skal være CO2-neutral i 2045.

ka