Frederiksberg vil have lige så ren luft som WHO kræver

KORT NYT10. JUN 2021 14.44

FREDERIKSBERG: Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har besluttet sig for at være foregangskommune, og at luften i komunen skal være så ren, at borgernes sundhed ikke belastes. Byen skal overholde WHO´s retningslinjer for partikelforurening senest i 2030.

Strategien består af fem spor:

  • Miljøzone også for dieselpersonbiler og fremme af elbiler og el-busser.
  • Tilskud til partikelfiltre på brændeovne.
  • Rensning af luften i byrummene med træer.
  • Photokatalyserende vej- og fortovsbelægninger som fjerner NOx.
  • Flere målinger i byen og mere oplysning om begrænsning af luftforureningen.

Luftforurening er et af de største problemer for folkesundheden i byerne og kan blandt andet medføre astma, diabetes, hjertekarsygdomme og for tidlig død. 

ka