Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fredericia skal spare 100 millioner

BUDGET 2012 De seneste måneders ansættelsesstop hjælper med til at finde besparelserne - for der skal afskediges et stort antal ansatte
7. OKT 2011 10.03

FREDERICIA: - Det gør rigtigt ondt at skulle spare 100 mio. kr. - men det var immervæk den bundne opgave, som vi skulle løse, og jeg er tilfreds med de forhandlinger, vi i byrådet har haft den seneste måned, og som resulterer i, at et flertal i byrådet (20 ud af 21 medlemmer) er blevet enige om et budgetforlig gældende for 2012 - 2015, siger borgmester, Thomas Banke (V).

- Der er tale om et budget med initiativer, der på troværdig vis kan gennemføres - og ikke flyvsk ønsketænkning, der kun fører til, at vi skal ud og spare igen og igen. Det betyder, at det vil kunne mærkes, også på vores kerneområder, selv om vi her har forsøgt at gøre besparelserne så lempelige som muligt. Men når man som kommune skal spare 100 mio. kr., så rammes kernevelfærdsområderne også, og det gør rigtigt ondt.

- Det gør også meget ondt, at vi kommer til at sige farvel til et stort antal medarbejdere. Men da vi i de seneste måneder har haft ansættelsesstop, har vi en række ledige stillinger, der kan indgå i en omplaceringspulje. Vi må dog forberede os på, at skulle ud og sige farvel til medarbejdere, desværre. Det er en hård proces for alle, naturligvis først og fremmest for de berørte og deres familie, men også for de kolleger, der bliver tilbage og lider afsavn. Vi vil gøre alt for at sikre en så smidig, dialogbaseret og fleksibel proces, som muligt, lover Thomas Banke

En offensiv arbejdsmarkedspolitik
Fredericia Kommune har, sammenlignet med mange andre kommuner, store udgifter til det sociale område bl.a. førtidspensioner, kontakthjælp og sygedagpenge.

- Det er desværre en kendsgerning, men netop derfor har det været vigtigt for forligspartierne at finde økonomi i budgettet, så vi fortsat kan arbejde med en proaktiv og offensiv arbejdsmarkedspolitik. Vi ønsker at flere mennesker kommer tilbage på arbejdsmarkedet, og at fastholde dem, der allerede er derude. Her er det vigtigste i virkeligheden ikke økonomien - selvom den bestemt er relevant - men derimod at hjælpe mennesker tilbage til et arbejdsliv, hvor de igen får mulighed for at forsørge sig selv og social omgang med andre mennesker, siger Thomas Banke.