Fredensborg styrker forebyggelse af ældres faldulykker

KORT NYT14. MAJ 2021 8.37

FREDENSBORG: Hvert år forekommer der 500 knoglebrud hos ældre i Fredensborg Kommune i forbindelse med faldulykker. Og omkring 1.000 ældre kommer hvert år lettere til skade ved fald. Nu har kommunens Social- og Sundhedsudvalg vedtaget, at indsatsen for forebyggelse skal styrkes. Det skriver kommunen.

Udvalget har valgt at tilslutte sig Forebyggelsesrådets flerårige handlingsplan for faldulykker, og byrådet har sat ekstra penge af til området. Handleplanen indebærer bedre information om faldforebyggelse gennem videoer, pjecer og nyhedsbreve. Kommunale medarbejdere, der kommer i den ældres hjem, skal også bidrage til information, og de nuværende kurser til borgere om faldforebyggelse fortsætter.

Selvom de flest fald sker i hjemmet, er hver tredje faldulykke i det offentlige rum. Derfor skal der nu også lægges en indsats for at gøre offentlige arealer mere sikre for de ældste borgere. Forebyggelsesrådets handlingsplan med de nu vedtagne initiativer er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt ældre i Fredensborg Kommune.

mh