Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fredensborg har trivslen i højsædet

De ansatte er glade for deres kommunale jobs - 96 pct. af dem svarer, at de 'alt i alt er tilfredse med at arbejde i Fredensborg Kommune

FREDENSBORG: Kommunen er en attraktiv arbejdsplads med glade medarbejdere. Det viser resultaterne af dette års trivselsundersøgelse og lederevaluering. 96 procent har således tilkendegivet, at de alt i alt er tilfredse med at arbejde i Fredensborg Kommune. 92 procent mener, at kommunen er en attraktiv arbejdsplads sammenlignet med andre arbejdspladser.

Fredensborg Kommune har som mål at blive en af de bedste ar-bejdspladser i Hovedstadsregionen. Det stiller krav til, at ledere og medarbejdere arbejder sammen om at udvikle arbejdspladsen. Som en del af dette arbejde gennemfører kommunen hvert andet år triv-selsundersøgelse og lederevaluering på alle kommunens arbejds-pladser.

- Det er en fornøjelse at stå politisk i spidsen for en kommune med en stor tilfredshed blandt medarbejderne. Medarbejderne er jo vores vigtigste ressource, og jo mere tilfredse de er, jo mere smitter det af på den service, vi yder borgerne. Men vi må ikke hvile på laurbærrene - resultatet forpligter - og derfor er det også min forventning, at der blandt alle vores medarbejdere nu vil være en dialog om, hvordan vi kan holde os i en vedvarende 'god form.', siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

Den samlede svarprocent for trivselsundersøgelsen er 78 og 74 for lederevalueringen.

Lederevalueringen viser, at Fredensborg Kommune har gode ledere i kommunen. Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, siger:

- Det er meget tilfredsstillende, at vores ledere opnår gode evalueringer - vi har de sidste år haft særligt fokus på ledelsesudvikling i kommunen igennem lederuddannelse og andre fælles ledelsesudviklingsaktiviteter.

- Det er vores holdning, at gode ledere er omdrejningspunktet for den attraktive arbejdsplads. Derfor fortsætter vi også i dette spor med nye mål for udvikling af god ledelse i kommunen - vi skal have fokus på at kunne blive endnu bedre.

Det lokale arbejde er i gang
Ledere og lokaludvalg vil i den kommende tid sætte trivsel og ledelse på dagsorden. Målet er, at medarbejdere og ledere får omsat resultatet til handlinger i hverdagen. Tina Samson, Næstformand i Hovedudvalget siger:

- Trivselsundersøgelsen er ikke et mål i sig selv, men et værktøj til at udvikle en stadig bedre arbejdsplads. Vi skal nu sætte fokus på en god opfølgningsproces, så rapporterne ikke bare havner i skuffen.

Et af de steder, hvor trivselsundersøgelsen har afdækket et behov og som vil blive taget op i den kommende dialog er ønsket om at styrke arbejdet med de individuelle årlige udviklingsplaner. Fredensborg Kommune sætter det kommende år fokus på innovation og forenkling, hvorfor det bliver vigtigt, at læring og udvikling er en naturlig del af de ansattes hverdag.

Næste trivselsundersøgelse gennemføres i 2013. Det er et mål, at svarprocenten i kommende undersøgelse minimum skal være 80. De generelt flotte resultater betyder også, at et mål for de kommende år bliver at holde fast i den gode udvikling - og blive endnu bedre.

Trivselsundersøgelsen og lederevalueringen er gennemført som elektroniske besvarelser. De overordnede resultater kan ses her.

mou