DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Forurening fra københavnske busser er halveret på fire år
Foto: Finn Frandsen, Ritzau Scanpix

Forurening fra københavnske busser er halveret på fire år

Udledningen af skadelige partikler og NOx fra Københavns busser er reduceret med 67 pct. siden 2014. 48 nye elbusser er netop sat i drift, og fem nye elhavnebusser er på vej.

KØBENHAVN: Udledningen af skadelige partikler og NOx-gasser (såkaldte kvælstofilte), som kommer fra københavnske bussers dieselmotorer, er nedbragt med to tredjedele på bare fire år. Samtidig er den årlige udledning af CO2 fra busserne reduceret med 30 pct., hvilket svarer til den samlede årlige CO2-udledning fra cirka 1.200 danskere.

- Luften i København skal være så ren, at man kan trække vejret frit uden at skulle bekymre sig om sit eller sine børns helbred. Derfor har vi de seneste år investeret massivt i grøn omstilling af vores kollektive trafik. Udledningen af nogle af de værste kilder til kræft- og luftvejssygdomme er nedbragt markant, men vi skal have sat endnu mere skub i udviklingen, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Politikerne på Københavns Rådhus har foretaget en række investeringer på området de seneste år. Og det er blandt andet det, man nu ser effekten af.

I 2016 satte man i samarbejde med Miljøministeriet og Frederiksberg Kommune rensningsfiltre på cirka 300 busser, så NOx og skadelige partikler opsnappes, inden de forlader udstødningen. Derudover overgik nordens travleste buslinje, 5C, til at køre på biogas i 2017, hvilket er både CO2-neutralt og forurener mindre end den traditionelle diesel. Siden 2018 har byens havnebusser også sejlet på HVO-biodiesel.

Senest har København og Frederiksberg kommuner 8. december sat strøm til de to buslinjer 2A og 18, så buspassagererne fremover fragtes rundt på ren el. I foråret 2020 søsættes der også fem nye el-havnebusser. Frem mod 2025 er målet, at samtlige busruter i København skal omstilles til at køre el på eller andre grønne alternativer.

MG

Fakta

  • Udledningen af skadelige partikler fra busserne faldt i perioden 2014 til 2018 med 67 pct.
  • Udledningen af NOx fra busserne faldt i perioden 2014 til 2018 med 67 pct.
  • Kvælstofilte (NOx) er gasarter, der bl.a. udvikles ved forbrænding af diesel. For høje koncentrationer af NOx i luften kan forårsage kræft og luftvejssygdomme.
    Udledningen af CO2 fra busserne faldt i perioden 2014 til 2018 med 30 pct. eller 10.591 ton.
  • Danmarks Statistik opgør den gennemsnitlige danskers årlige CO2-udledning til 8,8 ton CO2.


Grøn omstilling af den kollektive trafik i Københavns Kommune

  • Københavns Kommune afsatte sammenlagt ni mio. kr. i budgetårene 2014 og 2015 til montering af ca. 300 rensningsfiltre på byens busser. Miljøministeriet bidrog med 70 mio. kr., mens Frederiksberg Kommune bidrog med en mio. kr.
  • Borgerrepræsentationen har besluttet, at alle byens dieselbusser så vidt muligt skal omstilles til nulemission (el eller andre grønne alternativer) frem mod 2025.
  • Buslinjerne 2A og 18 kører i dag på ren el. Nordens travleste buslinje 5C kører i dag på biogas.
  • Byens havnebusser sejler i dag på HVO-biodiesel, og i foråret 2020 søsætter Københavns Kommune fem nye elhavnebusser.