Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fortsat hjælpende hånd til familier i problemer

Ikast-Brande satser på videre-udbygning af familiekurserne De Utrolige År. Mentor i kommunen underviser og vejleder nu medarbejdere i andre kommuner

IKAST-BRANDE: Børne- og familieafdelingen i Ikast-Brande Kommune har i en årrække satset på en bred vifte af kurser for forældre, der er udfordret i samspillet med deres børn.

Kurserne er oprindeligt udviklet i USA, har bredt sig til flere lande og følges af forskere fra flere steder i verden. Udvikling af kurserne i Danmark er sket i et tæt samarbejde mellem Ikast-Brande, Holstebro og Herning Kommuner, Servicestyrelsen samt Atferdssenteret i Norge.

Ikast-Brande Kommune har netop fået uddannet den ene af de to første mentorer i Danmark, psykolog Barbara Palmer. På den baggrund fungerer hun nu som underviser og vejleder af medarbejdere i andre kommuner i De Utrolige År, sideløbende med, at hun står i spidsen for De Utrolige År programmerne i Ikast-Brande Kommune.

Nyt tilbud til spædbørnsfamilier
Børne- og familieafdelingens seneste mærkesag har været at tilpasse og igangsætte et forældrekursus for spædbørnsforældre i Ikast-Brande. Gennem årene har Barbara Palmer og hendes kolleger indenfor De Utrolige År flere gange mødt forældre som sagde: 'Gid vi tidligere havde vidst dét, vi nu véd!' Forældrene ville ønske, at de på et tidligt tidspunkt i deres forældreskab havde fået den viden og træning, som kurset har givet dem.

Forskning omkring børns udvikling viser, at frøet til børns sociale færdigheder og gode sprog- og læsefærdigheder med fordel allerede kan lægges i spædbarnsalderen. Spædbørn, som indgår i gode relationer og som støttes af kompetente forældre i deres udvikling, har lettere ved at udvikle deres sociale og følelsesmæssige færdigheder. De får lettere ved at udtrykke sig, og de har mindre tendens til aggressiv adfærd samt til at udvikle kriminel adfærd i teenageårene.

Spædbørnsforældre får konkrete værktøjer, som de kan bruge
Det første hold spædbørnsforældre startede i 2010. Tilbagemeldingerne indtil nu viser, at forældrene og deres børn har glæde og gavn af at deltage. Blandt andet har forældrene fået nogle helt konkrete redskaber til, at de kan hjælpe deres børns udvikling på vej.

Leder af Børne- og familieafdelingen, Anton Rasmussen ser store perspektiver i at tilbyde DUÅ kurser til forældre, som oplever udfordringer og som kan profitere at et kursusforløb med andre forældre. Det er hans overbevisning, at ved at give et tilbud på et tidligt tidspunkt i en families liv, imødegår man risikoen for, at nogle af familierne senere får behov for dyrere og mere indgribende indsatser.

mou

 

Billede: Børne- og familiechef Anton Rasmussen og psykolog Barbara Palmer