Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fortsat færre offentligt ansatte

For tredie kvartal i træk falder antallet af offentligt ansatte - det største fald er sket i kommunerne, viser seneste tal fra Danmarks Statistik

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service faldt i første kvartal med 0,8 pct. i forhold til kvartalet før, når man korrigerer for sæsonudsving og omregner til fuld tid.

Det svarer til et fald på 6.200 fuldtidsbeskæftigede. Det er tredje kvartal i træk, at beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service falder, oplyser Danmarks Statistik.

Beskæftigelsesfald i både stat, regioner og kommuner
I første kvartal faldt beskæftigelsen i både stat, regioner og kommuner, når der er korrigeret for normale sæsonudsving.

Det største fald var i kommunerne, hvor beskæftigelsen faldt med 1,2 pct. Faldet i staten var på 0,3 pct., mens faldet i regionerne var på 0,2 pct. I fuldtidsbeskæftigede svarer faldene til 5.400 i kommunerne, 500 i staten og 200 i regionerne.

I faktiske tal faldt beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service i første kvartal med 1,4 pct. i forhold til samme kvartal året før. Det skal dog bemærkes, at en lille del af dette fald skyldes forbedret udskillelse af forsyningsvirksomheder fra offentlig forvaltning og service.

Stort fald i social beskyttelse
I perioden efter strukturreformen i 2007 er det første gang, at beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service er faldet i faktiske tal i forhold til samme kvartal året før.

Beskæftigelsen i faktiske tal faldt på de tre største velfærdsområder i forhold til samme kvartal året før. Disse områder er social beskyttelse, sundhedsvæsen og undervisning, hvor beskæftigelsen faldt hhv. 1,8 pct., 1,7 pct. og 1,0 pct.

Det er første gang beskæftigelsen i social beskyttelse og undervisning er faldet i perioden efter strukturreformen. Social beskyttelse faldt med 4.900 fuldtidsbeskæftigede i forhold til samme kvartal året før, mens undervisning faldt med 1.700 fuldtidsbeskæftigede. Faldet i sundhedsvæsen var på 3.000 fuldtidsbeskæftigede i forhold til samme kvartal året før.

mou