Forsvaret tav og lod bonde have sit kvæg på forgiftet område
Brandskum fra Flyvestation Karup har forurenet en nærliggende å, som kvæg har haft adgang til. (Arkivfoto.)
Foto: Morten Stricker, Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Forsvaret tav og lod bonde have sit kvæg på forgiftet område

I 2019 og 2020 er der konstateret alt for høje niveauer af giftstoffet PFOS i Hessellund Bæk, forurenet af brandskum fra Flyvestation Karup. Alligevel bortforpagtede forsvaret området til kvægbonde.

VIBORG: I mere end to et halvt år har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kendt til en stor forurening med giftstoffet PFOS i Hessellund Bæk, der ligger tæt ved Karup Å. Det viser en rapport, Avisen Danmark og Radio4 har fået aktindsigt i.

Alligevel bortforpagtede Forsvaret i perioden jorden og bækken ud til en bonde, der har haft kødkvæg til at græsse på arealet.

Først indenfor den seneste måned er kvægbonden blevet orienteret om, at han ikke må benytte den forurenede bæk, og at græsset omkring bækken ikke må bruges til foder.

Ligheder med Korsør

Ud fra rapporten om PFOS-forureningen fra Flyvestation Karup vurderer professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet Philippe Grandjean, at der er ligheder mellem forureningen ved Hessellund Bæk og sagen fra Korsør, hvor flere end 100 borgere blev forgiftet med PFOS, efter at have spist oksekød fra kvæg, 

- Det ligner Korsør-sagen. I begge tilfælde stammer forureningen fra brandskum, der har bredt sig til en mindre bæk, der løber gennem en eng, hvor køer græsser. De niveauer, der er målt i Hessellund Bæk er rigtig høje, og derfor kan jeg godt frygte, der er sket en betydelig forurening af kødet, siger han.

I både 2019 og 2020 blev der målt værdier af PFOS i vandet fra Hessellund Bæk, der var op til 55 gange over miljøkvalitetskriteriet. Bjarne W. Strobel, lektor i Miljøkemi på Københavns Universitet vurderer ud fra overskridelsen også, at kødet kan være forurenet.

Alligevel er det først nu, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har fået taget prøver af græsset. Der er ikke blevet taget prøver af oksekødet, men det bør også ske, lyder det fra Philippe Grandjean.

- Jeg synes helt klart, man bør undersøge kødet. Køer spiser ikke kun græs, de drikker også vand. Vi ved, at vandet i bækken er kraftigt forurenet. Derfor er man nødt til at måle, hvor meget der er i kødet, siger han.

Kødet bør ikke spises

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i et skriftligt svar, at den har anlagt ”et forsigtighedsprincip”:

- Da Ejendomsstyrelses jordforureningssektion bliver bekendt med, at der er dyr på området, der har adgang til at drikke fra bækken, undersøges forholdene, og der rettes henvendelse til forpagteren.

Styrelsen forklarer desuden, at jordforureningssektionen ”ikke har haft viden om, hvilke områder der er forpagtet ud og til hvilken anvendelse”. Men at de informationer i kølvandet på Korsør-sagen nu bliver holdt op mod hinanden.

Styrelsen vil nu undersøge, om sagen minder om den i Korsør, men påpeger, at niveauerne, der indtil nu er målt i Hessellund Bæk ligger langt under de niveauer, der er fundet i Korsør.

Philippe Grandjean fraråder, at man spiser kød fra kvæget, indtil analyser har vist, at det er sikkert.

Kvægbonden ønsker ikke at stille op til interview, men bekræfter, at han de sidste syv år har haft kvæg på arealet ved Hessellund Bæk.

ibs