Aarhus finder PFOS ved brandskole

KORT NYT8. OKT 2021 14.30

TEMA: PFAS-forurening

AARHUS: Der er fundet det sundhedsskadelige stof PFOS i vand på Østjyllands Brandskoles område på Kirstinesminde, oplyser Aarhus Kommune.

Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, har udtaget prøver i nærområdet omkring  på Kirstinesmindevej ved Skejby som følge af den nye mistanke om forurening med PFOS i området. Prøverne viser, at der findes rester af de sundhedsskadelige stoffer, der kan have været brugt til øvelser på brandskolen frem til 2011, og nu skal nye undersøgelser skal afklare udbredelsen af forureningen.

- Vi har koncentreret os om at tage prøver dér, hvor man kan forvente, at koncentrationen er størst, og det er i dette tilfælde lige før en grøft, der leder vand ud i Koldkær Bæk. Prøverne viser, at vandet indeholder PFOS, fortæller områdechef Simon Grünfeld, Teknik og Miljø, som har underrettet Region Midtjylland og veterinærmyndighederne om fundet, så det kan besluttes, hvilke konsekvenser forureningen skal have. 

ibs