Seks vandværker skal sænke PFOS-indhold i drikkevand

I Fanø, Esbjerg og Høje-Taastrup kommuner overskrider vandværker nu nye skærpede krav til, hvor meget af det giftige PFOS det er i orden at sende ud i vandhanerne.

Det er voldsomme konsekvenser, forureningerne fra det giftige fluorstof PFOS har fået - ikke mindst for de 187 personer ved Korsør, der har fået store mængder af stoffet i kroppen ved at spise kød fra kvæg, der græssede på et forurenet område, og må leve med øget risiko for diabetes, kræft og generelt sænket immunforsvar.

Og mens regionerne nu i samarbejde med kommunerne skal undersøge 145 andre steder i landet for samme type forurening - blandt andet ved brandøvelsespladser - begynder oplysninger om overskridelser af den tilladte mængde i drikkevandsboringer nu at dukke op.

Styrelsen for Patientsikkerhed er i dialog med to kommuner om, hvordan drikkevandet i samlet seks vandværker kan komme under den nye grænse: To nanogram per liter vand. Det fremgår af korrespondance mellem Esbjerg og Høje-Taastrup komuner og styrelsen.

Fanø må lukke otte ud af ti boringer

Grænsen blev strammet i juni i år, hvor alle kommuner blev oplyst om, at der nu skal reageres på en samlet sum på to nanogram per liter vand, når det gælder de fire fluorstoffer PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Tidligere var grænseværdien dels seks dels tre nanogram per liter for hvert af de fire fluorstoffer.

På Fanø - hvis tekniske forvaltning foregår i samarbejde med Esbjerg Kommune - er der problemer med otte ud af ti boringer på en kildeplads, fremgår det af korrespondancen med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fanø har en stor udfordring med grundvandsressourcer og kan ikke umiddelbart nøjes med vand fra de to boringer, hvor indholdet af PFOS og de andre ulovlige fluorstoffer kryber under den nye kvalitetsgrænse.

Ved yderligere pumpning risikerer Fanø Vand nemlig, at saltvand trænger ind i grundvandsmagasinerne. Vandværket har traditionelt størstedelen af sin udpumpning i turist/feriesæsonen.

Vi har samlet alle artikler om PFOS i temaet PFOS-forurening.