DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Forsøg giver adgang til flere alarmer og tilkøb af ferie
I et bofællesskab kan der være behov for alarm ud til fællesrummet, mener kommunerne. (Arkivfoto).
Foto: Miriam Dalsgaard, Polfoto.

Forsøg giver adgang til flere alarmer og tilkøb af ferie

Syv frikommuner har fået ja fra regeringen til tre forsøg på det specialiserede socialområde

Overvågning af demente eller udviklingshæmmede med alarmer eller gps kan være mindre indgribende i deres frihed og privatliv, end hvis de skal overvåges af personale.

Det er tesen bag et af de tre forsøg, som syv jyske kommuner i frikommunenetværket 'Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde' netop har fået godkendt af regeringen. Forsøget vil give dem lov at fjerne nogle af barriererne for at anvende velfærdsteknologi, fremgår det af deres ansøgning.

For eksempel kan det være en fordel for beboerne at blive overvåget med et kamera om natten, når de sover, frem for at de bliver forstyrret af personale, der åbner døren. Det er i dag ikke tilladt, hvis beboeren ikke selv kan give lov.

Tilsvarende er det i dag kun lovligt at opsætte alarmer ved udgangen for et helt botilbud, men i praksis kunne det være gavnligt, hvis personalet fik en alarmbesked, når en konkret beboer forlader sin lejlighed og bevæger sig ud i fællesarealet. For eksempel hvis vedkommende har voldelig eller grænseoverskridende seksuel adfærd.

Og en BEAM-robot på et botilbud uden nattevagt kan give tryghed, hvis det fx bliver tordenvejr om natten, eller den kan tillade pårørende at 'besøge' deres barn. Også den også kræver i dag, at samtlige beboere er i stand til at give samtykke.

Nemmere at skifte botilbud
De syv kommuner, Randers, Silkeborg, Herning, Holstebro, Skive, Aabenraa og Favrskov, har derudover fået ja til et forsøg med at udfordre anvendelse af §129 om optagelse i botilbud.

Paragraffen indskrænker kommunernes mulighed for at flytte beboere med handicap, men i praksis kan det betyde, at borgere, der ikke er i stand til at give et informeret samtykke, ikke kan få lov at flytte til et andet botilbud eller plejebolig, selv om pårørende, kommune og personale er enige om, at det vil være bedst. 

Ja til tilkøbsydelser
Som det tredje godkendte forsøg har de syv kommuner fået lov at tillade, at borgere må tilkøbe ydelser fra det offentlige som fx hjælp til at købe ind, gå i biografen eller tage på ferie. Ansøgningen gælder både borgere med funktionsnedsættelser og på ældreområdet i øvrigt, og argumentet er, at denne gruppe af borgere har brug for hjælp fra personale, der kender dem i forvejen.

Regeringen godkender dog forsøget med en bemærkning om, at forsøget skal tilrettelægges, så konkurrenceforvridende effekter, udhuling af kernevelfærd og skjult brugerbetaling undgås.

I et andet frikommuneforsøg har København, Aarhus, Odense, Esbjerg og Randers på samme måde fået lov at lade modtagere af hjemmehjælp tilkøbe ydelser fra det offentlige. 

Psykiatrisamarbejde skal uddybes
En fjerde ansøgning fra kommunerne om at tillade mere samarbejde på tværs af sektorer i psykiatrien, som det fx praktiseres i Psykiatriens Hus i Silkeborg, skal afklares nærmere, før regeringen tager stilling til det. Regeringen understreger dog i sit svar, at den ser positivt på forsøget.

De godkendte forsøg skal nu omsættes i lovforslag, som skal vedtages i Folketinget. 

Læs beskrivelsen af forsøgene på side 23-41 her og regeringens svar her.