Forhold til direktioner er en balancegang for borgmestre

Mens nogle borgmestre altid sidder med på direktionens møder, bliver andre helt væk. Samarbejdet med direktionerne gribes forskelligt an, men det handler om at finde balancen, lyder det fra ekspert.

Direktioner har taget den administrative styring i kommunerne. Organiseringen er forskellig fra kommune til kommune. Det gælder også på direktionsmøderne. Besvarelser til Indenrigsministeriet fra 87 kommuner viser, at borgmestre i 14 af kommunerne altid deltager på direktionens møder, mens det i 29 kommuner aldrig gør sig gældende. Det skriver Kommunen.dk.

Kommunestyrelsesloven giver borgmesteren ansvaret for den øverste daglige ledelse af administrationen, mens det i praksis ligger ved kommunaldirektøren. Loven nævner hverken direktioner eller direktører og giver stor frihed til at indrette sig, som det passer bedst lokalt.

For borgmestrene handler det om at finde balancen, lyder det fra kommunalforsker Ulrik Kjær. For borgmestrene, der ikke deltager, handler det om at holde kontakten og koordinere uden for møderne, men for dem, der deltager, er der forskellige hensyn.

- Nogle sidder med helt stille for at få information, mens andre sidder med for at være inde over alle sager. Hvis borgmesteren er med i den første udgave, indeholder det færre problemer. I den anden udgave kan balancen tippe fra at koordinere til at sætte en politisk retning. Direktionen kan måske kassere nogle af deres gode ideer og erstatte dem med nogle opportune, så kommunalbestyrelsen ikke kan vælge ud fra samme faglighed, siger Ulrik Kjær.

Læs hele artiklen på Kommunen.dk.