Forhandlingerne om sundhedsreformen splittet i to

Den omdiskuterede del af regeringens udspil til en sundhedsreform, der handler om forbud af alkohol, tobak og nikotinprodukter til unge, skal forhandles i et separat spor. Dårlig ide, mener Kræftens Bekæmpelse.

For at kunne komme i mål med en bred aftale om en ny sundhedsreform, splittes de politiske forhandlinger nu i to, skriver Dagens Medicin. Mediet henviser til en mail fra sundhedsminister Magnus Heunicke til Altinget:

"Jeg har stadig en usvækket ambition om et bredt politisk forlig om vores sundhedsvæsen. Derfor har jeg tilbudt partierne, at vi kører forhandlingerne i to spor, hvor vores forslag om forebyggelse af alkohol og tobaks- og nikotinprodukter kører videre i et separat spor, mens den brede sundhedsreform kører i sit eget spor", skriver Magnus Heunicke her.

Regeringens lovforslag om at etablere sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg, der skal være fundament i den kommende reform, er blevet førstebehandlet i Folketinget. I følge Dagens Medicin siger sundhedsordfører for De Radikale Stinus Lindgreen at der, uden delen om forebyggelse af alkohol og tobak til unge, er stor enighed blandt partierne om reformudspillets elementer.

Kritik fra Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse mener til gengæld, at en sundhedsreform uden en styrket forebyggelsesindsats er en stor skuffelse, og at politikerne forpasser en historisk chance for at beskytte børn og unge mod sundhedsskadelig røg og druk.

- Sagt uden omsvøb: Det er for vattet, hvis sundhedspolitikerne ikke kan nå til enighed og gribe muligheden. De kan skrive sundhedspolitisk Danmarkshistorie med tiltag, der vil højne folkesundheden markant og redde liv, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

- Regeringen har foreslået en gradvis udfasning af nikotinprodukter for generation 2010. Regeringen ønsker også at hæve aldersgrænsen til 18 år for salg af al alkohol. Rygning er som bekendt den store kræftdræber, ligesom alkohol er årsag til kræft og en række andre alvorlige sygdomme. Så ud fra et folkesundhedsperspektiv giver forslagene rigtig god mening. Jeg håber inderligt, at politikerne vil fortsætte de vigtige forhandlinger i et nyt, konstruktivt spor, siger Jesper Fisker.

cwa