Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forbud mod landmænds salg af gift til haveejere

Det skal være slut med, at haveejere kan købe sprøjtemidler direkte hos landmanden

FOLKETINGET: Karen Ellemann vil med en stramning af kemikalielovgivningen gøre stalddørsalget ulovligt.

Hver tiende danske haveejer banker på stalddøren hos den lokale landmand, når han har brug for sprøjtemidler til haven. Det viser en undersøgelse fra Miljøstyrelsen. Der er forskel på sprøjtemidler til professionelt brug og til havebrug. Ofte er landmandens sprøjtemidler koncentrerede og skal fortyndes, hvilket haveejerne ikke får vejledning i at gøre. I fremtiden vil det derfor kræve et sprøjtecertifikat at købe sprøjtemidler, der kun er godkendt til professionelt brug.

- Vi véd, der foregår et salg ved landets stalddøre, og det skal vi til livs. Med lovændringen bliver det ulovligt for landmanden at sælge sprøjtemidler videre til haveejere. Hvis man absolut vil bruge sprøjtemidler i sin have, skal man købe de midler, der er beregnet til det i et byggemarked, siger miljøminister Karen Ellemann.

Certifikatet er dokumentation for, at jordbrugeren har gennemgået en uddannelse i at bruge pesticider, og det giver lov til at købe sprøjtemidler til professionelt brug. Kravet om et sprøjtecertifikat er én af flere stramninger af kemikalielovgivningen, som miljøministeren netop har vedtaget sammen med et enigt folketing.

Kemikalielovgivningen bliver strammet på en række andre områder:

• Forhandlere af sprøjtemidler skal have personale, der kan informere køberne om kor-rekt håndtering og anvendelse af de forskellige sprøjtemidler.
• Stramningerne af kemikalieloven giver miljøministeren mulighed for at stille skærpede krav om pesticidforbruget på offentlige arealer som parker, sportsanlæg og golfbaner.

Stramningerne er et led i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider. Rammedirektivet opstiller fælles EU-rammer for, hvordan man minimerer pesticidbelastningen af miljøet.

cgt