Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forbedringer i Furesøs regnskab

Furesø Kommune regner med et samlet overskud på 65 mio. kr. i 2010
14. APR 2011 14.54

FURESØ: Økonomiudvalget i Furesø Kommune har behandlet det foreløbige regnskab for 2010, og her blev politikerne præsenteret for et overskud på 65 mio. kr. Det er en forbedring på hele 61 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen kun var et overskud på 4 mio. kr.

Budgetterne holder

Stort set alle fagudvalg har overholdt sine budgetter. Dog er der på Social- og Sundhedsudvalgets område en afvigelse, som primært skyldes kommunale merudgifter til sygehusbehandling samt overførsler som fx førtidspensioner.

- Vores skarpe fokus på økonomistyring og budgetoverholdelse har virket efter hensigten, og regnskabet er udtryk for en stor indsats fra både politikere og forvaltning for at få enderne til at nå sammen i 2010. Vi har gjort op med tidligere års store budgetunderskud. Udviklingen er vendt, og jeg er rigtigt godt tilfreds med resultatet, siger borgmester Ole Bondo Christensen (S).

Borgmesteren kan også notere sig en positiv udvikling i kommunens kassebeholdning. I 2010 er den steget fra godt 30 mio. kr. til knap 48 mio. kr.

lcl