Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forælder havde krav på notater

Ombudsmanden underkender både kommune og statsforvaltning i sag om aktindsigt i en skoles notater om såkaldte hændelser mellem ansatte og forælder. Notaterne var blevet læst op i skolebestyrelsen
28. APR 2011 15.28

En forældrerepræsentant i en skolebestyrelse klagede til ombudsmanden over et afslag på aktindsigt i tre notater. Notaterne var skrevet af tre ansatte på skolen og vedrørte nogle hændelser mellem de ansatte og forældrerepræsentanten.

De ansatte havde givet notaterne til skolelederen, der havde læst notaterne op på et skolebestyrelsesmøde, som forældrerepræsentanten også deltog i.

Åbenbart urigtigt
Forældrerepræsentanten bad efterfølgende om aktindsigt i de tre notater. Det afslog kommunen og statsforvaltningen, tilsynet. Kommunen mente at notaterne var interne i offentlighedslovens forstand, og at der ikke var pligt til at udlevere oplysninger i notaterne. Statsforvaltningen mente, at notaterne slet ikke var omfattet af offentlighedsloven.

Ombudsmanden har nu udtalt, at notaterne var omfattet af offentlighedsloven, og at statsforvaltningens retsopfattelse var åbenbart urigtig, forlyder det fra ombudsmandsinstitutionen.

Ombudsmanden mener også, at de tre notater havde været undergivet administrativ sagsbehandling, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., hvilket er en forudsætning for at der overhovedet kan være adgang til aktindsigt efter offentlighedsloven.

Kun faktiske omstændigheder
Ombudsmanden konstaterede at notaterne ikke indeholdt nogen vurderinger fra de ansattes side, men kun oplysninger om faktiske omstændigheder vedrørende de tre hændelser.

Uanset notaternes eventuelle interne karakter var der derfor ret til aktindsigt i notaterne efter offentlighedslovens § 11, stk. 1, om ekstraheringspligt.

Ombudsmanden henstiller nu, at statsforvaltningen genoptager behandlingen af sagen.