Fond fik rekordmange ansøgninger fra småbyer og uddeler 58 mio. kr.
I Vestermarie på Bornholm får landsbyens 244 beboere i alle aldre glæde af skaterramper, reetablerede markveje og nye legeredskaber, som er et resultat af støtten.
Foto: Nordeafonden

Fond fik rekordmange ansøgninger fra småbyer og uddeler 58 mio. kr.

Særligt helt små lokalsamfund med under 1.500 indbyggere er gået sammen om projekter til gavn for fællesskabet. 113 småbyer får del i Her bor vi-puljen fra Nordea-fonden..

Efter to år sætter Nordea-fonden punktum for Her bor vi-puljen med 58 mio. kr. til 113 småbyer, som især sætter gang i aktiviteter i det fri. Fra lystfiskerpladser til bålhytter og fra parkourbaner til udendørs fitness, oplyser fonden.

Se listen over alle modtagere og resumé af projekterne her. Projekterne er nøje udvalgt blandt rekordmange ansøgninger. 448 ansøgninger er klart det største antal for en enkelt ansøgningsrunde.

Af landets 1.300 småbyer og mindre bysamfund har mere end to ud af tre spillet ind med forslag til lokale aktiviteter til gavn for sammenhængskraften og det nære fællesskab. Syv ud af ti af modtagerne i denne sidste uddeling kommer fra bysamfund med under 1.500 indbyggere.

Nordea-fonden har over de seneste to år uddelt samlet 125,9 mio. kr. til de små lokalsamfund via Her bor vi-puljen.

Især for børnefamilier

Projekterne tilgodeser især børnefamilierne med legepladser og andre udendørs rekreative områder. I det hele taget fylder udendørs aktivitetspladser en stor del af de projekter, som får støtte. Det er en bred vifte af legepladser, skate- og parkouranlæg, padeltennisbaner, lystfiskerpladser og bålhytter. 

Men det er også grønne og blå mødesteder og sanse- og biodiversitetshaver, der kan benyttes af foreninger, institutioner og lokale borgere i bred forstand.

Men også mere traditionelle forsamlingshusprojekter med et mål om at øge mulighederne for aktiviteter hele året og for en bredere målgruppe, til eksempelvis bevægelse og motorik, yoga, teater, kreativt værksted og biograf, samt øget tilgængelighed for handicappede og seniorer.

Selvom dette er den tredje og sidste uddeling i Her bor vi-puljen vil Nordea-fonden også i årene frem have fokus på lokale initiativer. 

ka