Folketingsflertal stemte nej til at fjerne borgmesterhonorarer

S, V og K nedstemte forslag om, at borgmestre og rådmænd ikke skal betales ekstra for bestyrelsesposter.
15. MAJ 2022 9.59

Med 39 stemmer for og 60 stemmer imod afviste et flertal i Folketinget torsdag et forslag om, at borgmestre, rådmænd og regionsrådsformænd ikke skal modtage honorar, når de repræsenterer deres kommune eller region i en række bestyrelser og mellemkommunale selskaber.

Forslaget var stillet af SF, som argumenterede med, at der ikke er grund til ekstra honorar, når man i forvejen modtager et pænt vederlag, "der i øvrigt er blevet kraftigt opreguleret så sent som i 2016", argumenterede partiet i betænkningen om lovforslaget fra indenrigs- og boligudvalget.

Sammen med SF stemte De Radikale, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne og Alternativet. Men det var ikke nok til at opveje nej-stemmerne fra Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative samt de to løsgængere Orla Østerby og Naser Khader.

S, V og K argumenterede med, at det er "rimeligt, at man kan modtage et vederlag, hvis man som borgmester eller regionsrådsformand påtager sig et ekstra hverv med de ekstra opgaver og det ekstra arbejde og ansvar, der følger med. Det står til enhver tid den enkelte frit for at frasige sig vederlaget".

De tre partier minder desuden om, at der er fuld åbenhed om vederlagene, da der er pligt til at oplyse størrelsen af dem.

Betænkningen fra indenrigs- og boligudvalget kan ses her.

Stemmetallene kan ses her.