DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Folketinget vil gøre projekt fra Halsnæs til lov

Udsatte borgere rundt om i landet kan fremover få tilknyttet én fast borgerkonsulent, der står for borgerens vej rundt i systemet. Det udspringer af et frikommuneforsøg

HALSNÆS: Sidste år blev projektet 'Sammen om ny velfærd', som Halsnæs Kommune har arbejdet med siden 2016, koblet på frikommuneforsøget 'Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren'. Resultaterne derfra er allerede så lovende, at Finansministeriet nu har lagt op til, at mulighederne i frikommuneforsøget gøres til lov, skriver kommunen.

Dermed kan kommuner i hele landet få mulighed for at forenkle kontaktforløbet for borgere med komplekse problemstillinger. Borgere, som ellers ofte ville blive sendt rundt til flere forskellige møder og medarbejdere på rådhuset og blive sat over for forskelligrettede indsatser.

Med projektet får de visiterede borgere én såkaldt borgerkonsulent i kommunen, som på tværs af fagområder kan træffe afgørelser og arbejde med borgeren omkring størstedelen af vedkommendes problemstillinger.

- Formålet i frikommuneforsøget var at skabe et fælles mål for alle indsatser uanset fagområde og samle det i én plan. I Halsnæs er vi så gået skridtet videre og har samlet det hos én kontaktperson, der altid tager afsæt i borgerens behov. Det giver en meget mere simpel vej igennem kommunen, siger direktør Lisbeth Rindom fra Halsnæs Kommune. 

Giver bedre samarbejde
Halsnæs var allerede i gang med at se på, hvordan man kunne forenkle arbejdsgangene for både borgere og medarbejdere, da muligheden for at komme med i frikommuneforsøget opstod. 

- Der er typisk tale om borgere, der har været i systemet i mange år. Her får de én kontaktperson og én plan med en række delmål inden for en tidsramme på et år. Det gør det overskueligt. Og så arbejder vi med en løsningsfokuseret tilgang, hvor fokus er på positiv psykologi. I stedet for alle udfordringerne er udgangspunktet, hvad der fungerer, for der er jo i virkeligheden mange ting, der virker for de pågældende borgere. Det giver en følelse af motivation og anerkendelse hos borgeren, siger Susanne Lefevre Rasmussen, leder af voksenteamet i Sammen om Ny Velfærd.

Lovforslaget er nu til høring. Stemmes det igennem, vil det give alle landets kommuner videre rammer for at kunne tilrettelægge indsatsen for borgerne på tværs af forvaltningsområder.

sl