Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Folketinget får et 'Udvalget for Landdistrikter og Øer'

Udvalget, der kommer til at arbejde på tværs af flere ministerier, skal bl.a. sikre sig et overblik over udviklingen i landdistrikter og på øerne og gå i dialog med de relevante ministre herom
23. MAJ 2011 13.41

FOLKETINGET: Et enigt folketing har besluttet, at der skal oprettes et permanent - et såkaldt stående - udvalg, der skal tage sig særligt af udviklingen i landdistrikter og på mindre øer.

Så når det kommende folketingsvalg er overstået, og det nye folketing er trådt sammen, så skal politikerne nedsætte udvalget og partierne beslutte, hvem der skal have pladser i det.

I den betænkining, der ligger til grund for de ændringer, Folketinget har vedtaget, beskrives det nye udvalgs sagsområde således:

'Udvalget for Landdistrikter og Øer får som sagsområde: 'Vilkårene for og udviklingen i landdistrikter og på de mindre øer'. Udvalget bliver en direkte adgang til Folketinget for relevante foreninger, organisationer og borgere i landdistrikter og på de mindre øer.

Udviklingen i landdistrikter i bred forstand omfatter i praksis de fleste politikområder, og sagsområdet for Udvalget for Landdistrikter og Øer kommer således til at gå på tværs af ministerområder og andre folketingsudvalgs sagsområder.

Ø-kontaktudvalget nedlægges
Det foreslås, at der ikke overføres sagsområder fra andre stående udvalg til Udvalget for Landdistrikter og Øer, men at udvalget som led i sit arbejde skal følge behandlingen af konkrete forslag og sager i de forskellige udvalg, så udvalget har et overblik over udviklingen i landdistrikter og på øerne og kan gå i dialog med de relevante ministre herom.

Det skal indgå i arbejdet for Udvalget for Landdistrikter og Øer at drøfte regeringens landdistriktsredegørelser og regionalpolitiske redegørelser til Folketinget og eventuelt andre relevante tværgående oplæg m.v. fra regeringen eller andre. Lov- og beslutningsforslag, hvis hovedindhold vedrører forhold i landdistrikter og på øerne af mere generel eller tværgående karakter, kan henvises til udvalgsbehandling i Udvalget for Landdistrikter og Øer.'

Som konsekvens af oprettelsen af det nye udvalg, bliver det hidtidige Ø-kontaktudvalg nedlagt. Det har bestået af én repræsentant fra hvert parti, men har ikke haft nogen særlig præcis beskkrivelse af sit arbejdsområde. I praksis har udvalget derfor fungeret som kontaktled mellem Folketingets partier og Sammenslutningen af Danske Småøer.

mou