dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Første skridt til omfattende jordfordeling i Aarhus Ådal

Kommune og landbrug i fælles projekt om bedre natur og landbrugsdrift. 300 lodsejere i spil.

AARHUS: Aarhus Kommune håber at kunne omdanne marker i Aarhus Ådal til naturområder. Landmændene kan til gengæld slippe for oversvømmede marker og forbedre driften, lyder det fra kommunen.

Formålet er at omdanne landbrugsjord med lavt udbytte til værdifulde naturarealer med plads til vandet og samtidig sikre bedre sammenhæng i den enkelte landmands marker. 

Kommunen har allerede i samarbejde med landbrugets interesseorganisationer loddet stemningen hos en række lodsejere i området omkring ådalen. Der er interesse for projektet, og på den baggrund har Landbrugsstyrelsen givet tilsagn til en større undersøgelse.

Det er ganske frivilligt for landmænd og andre lodsejere, om deres jorde skal indgå i jordfordelingen.

Bidrag til udvikling af naturen

Jordfordeling kan ses som et puslespil, hvor landmænd og andre interessenter selv skal være med til at lægge brikkerne og tegne stregerne for at få de mest optimale forhold. Det er en ny mulighed, hvor landmændene kan omfordele deres jord og bidrage til at højne naturkvaliteten omkring deres marker.

- Med multifunktionel jordfordeling kan den enkelte landmand forene sine ønsker for bedriften og samtidig bidrage til at udvikle naturen og de rekreative muligheder, der er i området. Det er oplagt at tage snakken om, hvilke muligheder der er for den enkelte, siger Poul Jakob Bønløkke, næstformand i Landboforeningen Kronjylland.

Jordfordelingen kan potentielt komme til at omfatte mere end 300 lodsejere. En endelig jordfordeling kræver bred opbakning til projektet. Derfor vil Landbrugsstyrelsen i løbet af foråret 2021 kontakte udvalgte lodsejere i området med henblik på den enkeltes fremtidige ønsker for deres ejendom. 

Er der bred opbakning til jordfordelingen, kan Landbrugsstyrelsen give endeligt tilsagn og igangsætte processen.

ka