Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Første runde i jordfordeling overansøgt

Syv ansøgere har søgt Landbrugsstyrelsen om multifunktionel jordfordeling af ca. 4.500 hektar, hvilket er en overansøgning på mere end det dobbelte areal.

Med Landbrugsstyrelsens udtryk har der været 'overvældende interesse' for første runde af midler til såkaldt multifunktionel jordfordeling, hvor blandt andet kommuner og Naturstyrelsen har søgt om penge til konkrete projekter.

Syv ansøgere har søgt om multifunktionel jordfordeling af ca. 4.500 hektar, hvilket er en overansøgning på mere end det dobbelte areal i forhold til, hvad der er sat penge af til. Det er første gang, man har kunnet søge ordningen, som skal sikre en bæredygtig udvikling af landskabet.

- Vi har modtaget ansøgninger med forslag til projekter, som både kan give ny bynær skov, beskytte vores grundvand og skabe mere natur. Nu går vi i gang med at behandle ansøgningerne og forventer, at ansøgerne kan få svar i juli, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Palle Graversgaard.

Overansøgningen betyder, at det er de projekter, der opnår den højeste pointscorer, som ender med at få fri jordfordeling. I vurderingen vil der blandt andet blive lagt vægt på, i hvor høj grad projekterne bidrager til øget natur og biodiversitet, rent drikkevand og en reduktion af drivhusgasser.

Formålet med multifunktionel jordfordeling er at sammentænke hensynet til natur, vandmiljø, klima, landbrug og det lokale friluftsliv. Det kan for eksempel ske ved at genslynge vandløb og rejse skov på lavtliggende marker, som er svære at dyrke. Her kan samtidigt anlægges stier og opstilles borde og bænke, hvor lokalbefolkningen kan nyde naturen, mens de spiser deres madpakke.

Landmændene, som afstår deres jord for at skabe plads til naturen, kan i stedet blive tilbudt at købe attraktiv landbrugsjord i nærheden af deres ejendom. Derudover får landmændene også tilbud om at omlægge deres marker, så deres jord kan samles om driftsbygningerne.

  • De projekter, der ikke får samtykke i denne runde, kan søge om multifunktionel jordfordeling igen, når næste ansøgningsrunde åbner 15. september.
  • Fra 2020-2022 er der sammenlagt afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling, som uddeles gennem to årlige ansøgningsrunder.

ka