Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere tillidsfolk mister jobbet

Fagforeninger oplever, at kommunerne er begyndt at afskedige tillidsfolk
KORT NYT21. JUL 2011 9.25

En række faglige organisationer på det kommunale område melder om en markant stigning i antallet af sager om tillidsfolk. Det skriver Politiken, der har lavet en rundspørge till fagforeninger, der repræsenterer omkring 460.000 offentligt ansatte.

- Det er et angreb på den danske model, når tillidsrepræsentanten ikke har en meget stor grad af beskyttelse. Tillidsmanden er krumtappen i det faglige system, så vi følger sagerne helt til dør«, siger formand Bodil Otto, HK/Kommunal.

Der skal 'tvingende årsager' til at fyre eller flytte en tillidsrepræsentant, hedder det i reglerne. Men det er op til domspraksis, hvad sådanne årsager er.

Hos de kommunale arbejdsgivere i KL bekræfter chef for det juridiske kontor, Karsten Thystrup, at flere tillidsfolk mister jobbet eller får ændret vilkår.

 - Beskyttelsen af tillidsfolk omfatter også tillidsmandssuppleanter og sikkerhedsrepræsentanter. Tidligere gik man uden om dem ved fyringsrunder, men nu er vi ude i anden og tredje runde inden for kort tid. Nu er kommunerne nødt til at tage hensyn til kvalifikationer, så er en tillidsmandsbeskyttet ikke så dygtig som en kollega, så kan det være nødvendigt at afskedige ham eller hende, siger han.

Karsten Thystrup peger på to afgørelser fra den fagretlige domstol det seneste år, som underbygger, at nedskæringer kan være såkaldte 'tvingende årsager'.

krn