Flere skal arbejde med tillidsbaseret rengøring

En opfølger på projektet "tillidsbaseret rengøring" skal samle erfaringer og udbrede metoden til flere kommuner.
4. OKT 2021 7.19

I et nyt projekt kaldet "tillidsbaseret rengøring version 2" skal fire kommuner afprøve en tillidsbaseret model for rengøring, der giver medarbejdere større fleksibilitet og frihed til at bruge deres faglighed i arbejdet. Det skriver Viden på tværs

De fire kommuner er Nyborg, Hjørring og Mariagerfjord, som allerede har erfaring med tillidsbaseret rengøring, og Faaborg-Midtfyn, der nu indleder forsøg med konceptet.

Projektet er en opfølger på det oprindelige Fremfærd-projekt fra 2016, der under navnet "tillidsbaseret rengøring" havde til formål at sætte rengøringsområdet mere fri fra detaljestyring og kontrol og i stedet opnå en mere målrettet og meningsfuld rengøring.

Model med fleksibilitet

Den oprindelige model sætter nogle rammer for rengøringen, der giver mulighed for fleksibilitet og indflydelse for både rengøringsassistenter og brugere. Væk med minutiøs tjekliste-rengøring og ind med faglige vurderinger af det reelle behov. En tilgang der, ifølge en evaluering af afprøvning af metoden i Tønder og Nyborg kommuner, også kan bidrage til øget kvalitet og trivsel.

Rengøringsplanerne i modellen er baseret på tre kvalitetsniveauer, der med hver sin farve sætter niveauer for ind- og udgangskvalitet - hvor indgangskvalitet fx kan dække over, at et lokale, der skal rengøres, skal være ryddeligt for at være "rengøringsparat", men udgangskvalitet kan være, at lokalet efterlades uden synligt støv og snavs på inventar og gulve. Ud fra disse kan rengøringsassistenten selv vurdere og prioritere sin arbejdsindsats. 

Efter det oprindelige projekts afslutning i 2019 ønsker Fremfærd nu blandt andet at undersøge, hvordan arbejdet med tillidsbaserer rengøring har bredt sig til andre kommuner, hvilke erfaringer, der er blevet gjort, og om der er behov for at justere på modellen. 

Tillidsbaseret rengøring er karakteriseret ved at: 

  • Den eksterne og interne kvalitetskontrol er afskaffet
  • Der er beskrevet indgangs- og udgangskvalitet på tre niveauer
  • De beskrevne kvalitetskriterier giver rengøringsassistenten mulighed for at bruge sin faglighed og planlægge rengøringen mere fleksibelt i samarbejde med brugere og/eller kontaktperson for brugerne
  • Det giver mulighed for en mere målrettet rengøringsindsats og en bedre oplevet kvalitet

Kilde: Fremfærd