Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere på fuld tid i Aarhus

Aarhus har succes med at bruge 'guleroden' til at få flere til at arbejde 37 timer om ugen
KORT NYT23. SEP 2011 12.55

Siden 2007 er andelen af fuldtidsansatte i social- og sundhedspersonalet steget fra 12 pct. til 31 pct. i Aarhus Kommune. I dag arbejder lidt over 900 af de omkring 3.000 ansatte social- og sundhedshjælpere og - assistenter 37 timer.
Det skriver foa.dk.

- En af forklaringerne er, at man ved en ansættelsessamtale bliver gjort opmærksom på, at man har ret til fuld tid, siger Jytte Dylmer. Hun er fællestillidsrepræsentant for sosu-assistenterne.

En anden forklaring er, at ansatte, der vælger at gå på fuld tid, får et særligt tillæg oven i den ekstra løn, der følger med at præstere flere timer. Tillægget er i dag på omkring 7.500 kroner om året, og det er pensionsgivende.

Jytte Dylmer synes, at retten til fuld tid og det ekstra tillæg, er en fin ordning.

- Vi har mange enlige mødre blandt de ansatte, der har brug for lønnen på fuld tid, og det giver også mulighed for at optjene en ordentlig pension, siger hun.

Retten til fuld tid og et særligt tillæg i Århus stammer fra en lokal aftale, der blev indgået, før en landsdækkende trepartsaftale fra 2008 om blandt andet fuld tid og går videre end denne. Trepartsaftalen siger kun, at timer, der bliver ledige, skal tilbydes til allerede ansatte.

krn