Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere borgere i udsatte boligområder får it-hjælp

Offentligt-privat samarbejde skal styrke borgernes it-kompetencer i udsatte boligområder
28. MAR 2012 14.20

Et nyt samarbejde mellem Microsoft, BRFkredit, Foreningen Nydansker, Kulturstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal sikre, at borgere i udsatte boligområder kan få it-hjælp på en såkaldt //Nethood-café på deres lokale bibliotek.

På bibliotekerne vil borgerne bl.a. kunne få hjælp til at anvende basale it-services og få rådgivning om, hvordan de kan kommunikere med det offentlige ved hjælp af bl.a. email, NemID.

- //Nethood er et unikt eksempel på, at det offentlige arbejder sammen med private virksomheder og foreninger for at forbedre borgernes it-færdigheder. Vi har alle en fælles interesse i at bringe borgernes it-kompetencer i top. Særligt i udsatte boligområder er der et stort behov for at gøre en ekstra indsats, så mange flere borgere får redskaberne til at deltage aktivt i samfundet og kvalificere sig til at få et arbejde. Jeg sætter derfor stor pris på, at bibliotekerne i udsatte boligområder har gjort dette initiativ muligt, siger minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S).

It-færdigheder halter
Digitaliseringen af den offentlige sektor skal give en række konkrete økonomiske og ressourcemæssige fordele og besparelser. Men hvis det offentlige for alvor skal få udbytte af de digitale selvbetjeningsløsninger og services er det en forudsætning, at danskerne har de fornødne it-færdigheder og er fortrolige med at bruge internettet.

Og mange danskere har tilsyneladende svært ved at bruge internettets mange muligheder. En undersøgelse foretaget af Ældre Sagen viser f.eks. at 400.000 danskere aldrig har været online, ligesom den nyeste PISA-undersøgelse fra 2011 viste, at danske skoleelevers elektroniske læsefærdigheder ligger under det europæiske gennemsnittet. En undersøgelse blandt europæiske virksomheder, som analyseinstituttet IDC har foretaget, viser også, at 90 pct. af alle jobs senest fra 2014 vil kræve digitale færdigheder.

Kampagne i EU-regi
Bibliotekschef Charlotte Plenge fra Gladsaxe Bibliotekerne glæder sig over at kunne deltage i projektet.

- To gange om ugen holder vi //Nethood-cafe på vores bibliotek i Høje Gladsaxe, hvor borgere kan komme ind fra gaden og få hjælp til fx at oprette en e-mailadresse, scanne breve, skrive jobansøgninger eller oprette NemID. Frivillige og medarbejdere fra Biblioteket og Beboerrådgivningen står parate til at give personlig it-hjælp eller til at rådgive cafeens gæster om det, de har behov for her og nu. Med sit brede fokus er //Nethood med til at supplere bibliotekernes øvrige undervisningstilbud som kurser og introduktioner, hvor indholdet er fastlagt på forhånd. Vi er rigtig glade for at kunne deltage i projektet, da it-hjælp nu og her er noget mange af kommunens borgere har brug for, og fordi biblioteket hermed kan være med til at løfte en vigtig samfundsmæssig opgave.

Lanceringen af //Nethood falder midt i den internationale E-skills uge. Initiativet er en kampagne i EU-regi, som har til formål at styrke europæernes it-kompetencer.

srl

Foto: Flickr