Femte forsøg gav nyt nej til sletning af chikane-omtale

Dømt kvinde kæmper forgæves for at at få fjernet netavis-omtale af hendes retssager om chikane af Odense-rådmand.
19. JUL 2021 12.54

ODENSE: En af Pressenævnets faste kunder, en chikanedømt kvinde, har for femte gang fået afvist en klage over medieomtale af hendes sag, hvor hun i byretten fik et års fængsel og i landsretten fik straffen halveret for trusler og chikane mod børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) samt en række offentligt ansatte i Odense Kommune.

Lignende afvisninger har hun oplevet i december 2019, i januar 2020, i april 2021 og i maj 2021, i alle tilfælde efter klager over at Fyens Stiftstidendes netavis fyens.dk ikke ville fjerne omtale af hende. Forløbet har typisk været først en klage, og når den så er blevet afvist en anmodning om genoptagelse.

Afvisning nummer fem, som faldt tidligere i denne måned, skyldtes endnu en klage, som Pressenævnet med henvisning til den korte tid siden foregående klage kalder "åbenbart grundløs". Afvisningen er foretaget af Pressenævnets formand alene, uden at nævnet har været indkaldt, og uden at man har ulejliget Fyens Stiftstidende med en ny partshøring.

Begrundelsen for sidstnævnte er, at Fyens Stiftstidende ifølge nævnet "ikke kan antages at have ændret stillingtagen til spørgsmålet". Retssagerne, som kvinden vil har fjernet omtale af, fandt sted i 2018 og 2019.

Se Pressenævnets kendelse.